Tàu Aegir của Heerema Marine Contractors đã hoàn thành việc lắp đặt móng jacket tại trang trại gió ngoài khơi Greater Changhua 2 của Orsted ở Đài Loan

Tàu Aegir của Heerema Marine Contractors đã hoàn thành việc lắp đặt móng jacket tại trang trại gió ngoài khơi Greater Changhua 2 của Orsted ở Đài Loan

    Tàu Aegir của Heerema Marine Contractors đã hoàn thành việc lắp đặt móng jacket tại trang trại gió ngoài khơi Greater Changhua 2 của Orsted ở Đài Loan

    Heerema Marine Contractors' vessel Aegir has completed jacket foundation installation at Orsted's Greater Changhua 2 offshore wind farm in Taiwan
    Tàu Aegir của Heerema Marine Contractors đã hoàn thành việc lắp đặt móng áo khoác tại trang trại gió ngoài khơi Greater Changhua 2 của Orsted ở Đài Loan

    Zalo
    Hotline