Tập trung ứng phó trong cuộc đấu tranh mùa xuân điện lực/7 công ty lớn trả lương đầy đủ, tập trung mạnh vào “đầu tư nhân lực”

Tập trung ứng phó trong cuộc đấu tranh mùa xuân điện lực/7 công ty lớn trả lương đầy đủ, tập trung mạnh vào “đầu tư nhân lực”

    Shunto, nhà sản xuất lớn với bộ phận thiết bị điện hạng nặng, đã có ngày phản ứng tập trung vào ngày 13. Trong giai đoạn cơ bản (trần), Hitachi, Mitsubishi Electric, Toshiba, Fuji Electric, Meidensha, Mitsubishi Heavy Industries và IHI đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của liên đoàn lao động. Năm công ty máy điện yêu cầu 13.000 yên mỗi tháng, và hai công ty công nghiệp nặng yêu cầu 18.000 yên, cao hơn năm trước, nhưng đây là năm thứ hai liên tiếp họ đáp ứng đầy đủ. Chúng tôi mong muốn tăng trưởng hơn nữa bằng cách tăng cường đầu tư vào nguồn nhân lực và động viên nhân viên.

    Năm công ty điện tử chứng kiến ​​mức tăng 6.000 yên so với con số trần của năm trước. Đối với Hitachi, đây là số tiền cao nhất từng được ghi nhận kể từ năm 1998, khi phương thức yêu cầu hiện tại được áp dụng. Số liệu của hai công ty công nghiệp nặng đã tăng 4.000 yên so với con số trần của năm trước. Kawasaki Heavy Industries cũng đáp trả bằng toàn bộ số tiền 18.000 yên.

    Zalo
    Hotline