Tập đoàn TEPCO sẽ thành lập VPP với Thành phố Saitama vào năm tài chính 2015/thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ năng lượng tái tạo tại địa phương

Tập đoàn TEPCO sẽ thành lập VPP với Thành phố Saitama vào năm tài chính 2015/thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ năng lượng tái tạo tại địa phương

    Tập đoàn Điện lực Tokyo và Thành phố Saitama đã công bố vào ngày 26 rằng họ sẽ xây dựng VPP (nhà máy điện ảo) trong thành phố vào năm 2025. Thành phố này đã được Bộ Môi trường chọn là "khu vực dẫn đầu về khử cacbon". Dự án sẽ dẫn đến việc sản xuất và tiêu thụ năng lượng tái tạo tại địa phương, chẳng hạn như tối đa hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo được tạo ra bởi các cơ sở đốt rác của thành phố và các cơ sở khác tại 188 cơ sở công cộng.

    Zalo
    Hotline