Tập đoàn Taisei: CO2 được cố định bằng cách phun trực tiếp trong quá trình nhào bê tông và độ kiềm được duy trì

Tập đoàn Taisei: CO2 được cố định bằng cách phun trực tiếp trong quá trình nhào bê tông và độ kiềm được duy trì

  Tập đoàn Taisei: CO2 được cố định bằng cách phun trực tiếp trong quá trình nhào bê tông và độ kiềm được duy trì


  Quy trình sản xuất bê tông áp dụng công nghệ phát triển (từ tài liệu thông cáo báo chí)

  Tập đoàn Taisei đã phát triển "T-Carbon Mixing", một công nghệ phun trực tiếp carbon dioxide (CO2) khi trộn bê tông và cố định nó bên trong. Bằng cách lắp đặt thiết bị phun CO2 trong nhà máy sản xuất bê tông hiện có và đưa ra quy trình sản xuất, độ kiềm bên trong được duy trì ngay cả khi CO2 có tính axit được trộn lẫn. Không lo lắng về sự ăn mòn của các thanh cốt thép do phản ứng trung hòa, và nó cũng có thể được sử dụng làm vật liệu cho các cấu trúc RC.


  Bạn chỉ cần lắp đặt các thiết bị đơn giản như bình khí CO2 và vòi phun trong nhà máy sản xuất bê tông. Công việc sản xuất bê tông được chia thành hai giai đoạn. 10 đến 20% vật liệu bê tông (nước, chất kết dính, cốt liệu mịn, cốt liệu thô, phụ gia hóa học) được nhào trộn trước, đồng thời CO2 được phun để đảm bảo CO2 cố định bên trong bê tông. Sau đó, 80-90% nguyên liệu còn lại được trộn và sản xuất.


  Người ta ước tính rằng khoảng 10 kg CO2 có thể được cố định trên một mét khối bê tông trong khi vẫn duy trì cường độ như bê tông thông thường. Người ta nói rằng hiệu quả giảm thiểu hơn nữa có thể được mong đợi bằng cách sử dụng cùng với nhiều loại bê tông thân thiện với môi trường (T-eConcrete) do Tập đoàn Taisei phát triển. 


  Công ty sẽ giới thiệu nó trên cơ sở thử nghiệm cho các nhà máy sản xuất bê tông, v.v., và đánh giá các đặc tính của vật liệu bê tông ở cấp độ vận hành. Ngoài ra, công ty có kế hoạch đưa ra các phương pháp phun để giảm lượng khí thải CO2 trong quá trình sản xuất bê tông.

  Zalo
  Hotline