Tập đoàn Charwood Energy tập trung vào sinh khối ra mắt IPO ở Paris trị giá 19 triệu đô la

Tập đoàn Charwood Energy tập trung vào sinh khối ra mắt IPO ở Paris trị giá 19 triệu đô la

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Tập đoàn Charwood Energy tập trung vào sinh khối ra mắt IPO ở Paris trị giá 19 triệu đô la

  news item image
  Charwood Energy gần đây đã bắt đầu chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên Euronext Growth Paris, tìm cách huy động khoảng 18 triệu euro (19 triệu đô la) tiền thu được.

  Chuyên gia người Pháp trong lĩnh vực thu hồi năng lượng sinh khối đang chào bán 1.345.292 cổ phiếu mới với mức giá chỉ định từ 11,38 euro đến 15,38 euro cho mỗi cổ phiếu.

  Nhóm đã phân bổ thêm 209.187 cổ phiếu như một phần của quyền chọn bán thừa và 209.187 cổ phiếu phát hành bổ sung. Nếu cả hai phương án được thực hiện đầy đủ, số tiền thu được có thể tăng lên 21,5 triệu euro.

  Thời gian đăng ký cho phần chào bán công khai của Pháp của thỏa thuận sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 7, tiếp theo là đợt phát hành toàn cầu vào ngày 8 tháng 7.

  Cổ phiếu của Charwood Energy dự kiến bắt đầu giao dịch vào ngày 13/7.

  Zalo
  Hotline