Tăng cường đối thoại công tư về pin lưu trữ/Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đề xuất kế hoạch tăng cường cơ sở hạ tầng

Tăng cường đối thoại công tư về pin lưu trữ/Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đề xuất kế hoạch tăng cường cơ sở hạ tầng

    Tại cuộc họp của các chuyên gia về an ninh kinh tế tổ chức ngày 24, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp đã trình bày dự thảo kế hoạch hành động tóm tắt các ý tưởng nhằm củng cố nền tảng công nghiệp và công nghệ. Chính sách này được nêu rõ ràng nhằm tăng cường đối thoại chiến lược giữa khu vực công và tư nhân nhằm đảm bảo các nguồn cung cấp chiến lược như chất bán dẫn và pin lưu trữ. Chính phủ cũng công bố chính sách thiết lập khuôn khổ đối thoại công tư cho từng ngành nhằm chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp gây khó khăn cho việc duy trì chuỗi cung ứng. Kế hoạch hành động sẽ sớm được biên soạn và thể hiện qua các biện pháp kinh tế toàn diện của Chính phủ cũng như các chính sách của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp.


     

    Zalo
    Hotline