Tầm nhìn cho một Quốc gia Thành phố Vườn Kỹ thuật số: Đạt được Tích hợp và Chuyển đổi Kỹ thuật số Nông thôn-Đô thị

Tầm nhìn cho một Quốc gia Thành phố Vườn Kỹ thuật số: Đạt được Tích hợp và Chuyển đổi Kỹ thuật số Nông thôn-Đô thị

  Tầm nhìn cho một Quốc gia Thành phố Vườn Kỹ thuật số: Đạt được Tích hợp và Chuyển đổi Kỹ thuật số Nông thôn-Đô thị

   

  In November 2021, Prime Minister Kishida visited Ehime Prefectural Matsuyama Higashi High School to inspect a class making use of ICT.

  Vào tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Kishida đã đến thăm Trường trung học Ehime Matsuyama Higashi để kiểm tra một lớp học sử dụng CNTT.

   
  Để duy trì sự thịnh vượng trong tương lai ở các vùng xa xôi của Nhật Bản và khuyến khích nhiều người trên thế giới hiểu sâu hơn và kết nối với các vùng nông thôn của đất nước, Thủ tướng Kishida đã đưa ra Tầm nhìn về một Quốc gia Thành phố Vườn Kỹ thuật số, nhằm mục đích đạt được tích hợp và chuyển đổi kỹ thuật số nông thôn-thành thị.

  Tầm nhìn tập trung vào bốn sáng kiến ​​rộng, như sau:

  ****

   

  I. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số

  90% / 5G coverage

  The Tsuruoka Science Park, located among the beautiful rural scenery surrounding Tsuruoka City in Yamagata Prefecture in northern Honshu, is home to research institutes and venture companies that continue to create innovative technologies.

  Công viên Khoa học Tsuruoka, nằm giữa khung cảnh nông thôn tuyệt đẹp xung quanh thành phố Tsuruoka ở tỉnh Yamagata ở phía bắc Honshu, là nơi có các viện nghiên cứu và các công ty liên doanh tiếp tục tạo ra các công nghệ đổi mới.

  Đầu tiên là việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trải dài đến mọi ngóc ngách của đất nước, bao gồm bốn mục tiêu sau: 1. Việc hoàn thành, trong khoảng ba năm, một siêu xa lộ kỹ thuật số sử dụng cáp ngầm bao quanh các đảo của Nhật Bản; 2. Việc xây dựng hơn một chục trung tâm dữ liệu khu vực trong khoảng 5 năm; 3. Đưa cáp quang trở thành dịch vụ phổ cập vào năm 2030, với tỷ lệ bao phủ 99,9% hộ gia đình và; 4. Đạt được vùng phủ sóng 5G cho 90% dân số Nhật Bản vào cuối năm tài chính 2023 (ngày 31 tháng 3 năm 2024). Với những mục tiêu đó đã hoàn thành, sẽ có thể sử dụng các dịch vụ kỹ thuật số tốc độ cao, dung lượng lớn ở bất kỳ đâu trên đất nước Nhật Bản.

   
   

  II. Phát triển và đảm bảo nguồn nhân lực có kỹ năng kỹ thuật số

  2.3million / human resources

  Sáng kiến ​​thứ hai là phát triển và đảm bảo nguồn nhân lực hiểu biết về công nghệ. Với mục tiêu đạt được các kỹ năng kỹ thuật số mạnh mẽ từ phía sinh viên đại học và những người được đào tạo nghề, v.v., sáng kiến ​​sẽ thiết lập một chương trình đào tạo hàng năm 450.000 nhân sự chịu trách nhiệm thúc đẩy số hóa ở các khu vực địa phương, vào cuối tài khóa 2024 (ngày 31 tháng 3 năm 2025), đạt tổng số 2,3 triệu vào năm 2026.
   

  III. Triển khai các dịch vụ kỹ thuật số để giải quyết các vấn đề nông thôn

  NEW / degital services

  Sáng kiến ​​thứ ba dựa trên hai sáng kiến ​​đầu tiên nhằm cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số mới. Ví dụ, các mục tiêu sau sẽ được hướng tới: 1. Hiện thực hóa một ngành nông nghiệp vào năm 2025, trong đó hầu hết nông dân trên cả nước sẽ thực hành “nông nghiệp thông minh” với công nghệ tiên tiến - bao gồm AI, rô bốt và IoT - để nâng cao hiệu quả và năng suất trước tình trạng thiếu lao động do dân số già; 2. Thực hiện các sáng kiến ​​mới về dịch vụ di chuyển cho khoảng 40% chính quyền địa phương trên toàn quốc, chẳng hạn như thiết lập các phòng khám di động để xóa bỏ sự chênh lệch về y tế giữa các khu vực; 3. Đạt được chuyển đổi kỹ thuật số ở khoảng 70% tất cả các công ty hậu cần, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái và rô bốt giao hàng tự động, vào năm tài chính 2025 (kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2026); 4. Cung cấp một môi trường CNTT-TT giáo dục công bằng và được tối ưu hóa riêng cho từng trẻ em, bằng cách phân phối một thiết bị kỹ thuật số cho mỗi học sinh đang đi học. Mục đích là để trẻ em từ các hoàn cảnh khác nhau phát triển hơn nữa phẩm chất và năng lực của mình mà không ai bị bỏ lại phía sau; 5. Làm việc để hồi sinh các vùng xa xôi của đất nước thông qua công nghệ kỹ thuật số, bằng cách thực hiện các hành động như thúc đẩy công việc từ xa tại khoảng 60% tất cả các tổ chức công địa phương để tạo ra luồng người và công việc, và; 6. Sử dụng các công cụ kỹ thuật số để kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài, nhằm giới thiệu rộng rãi và sâu rộng hơn thế mạnh của các sản phẩm Nhật Bản.

  Zalo
  Hotline