Takenaka Corporation/Phát triển nền tảng GIS gốc, hỗ trợ quy hoạch kinh doanh sử dụng đất của khách hàng

Takenaka Corporation/Phát triển nền tảng GIS gốc, hỗ trợ quy hoạch kinh doanh sử dụng đất của khách hàng

  Takenaka Corporation/Phát triển nền tảng GIS gốc, hỗ trợ quy hoạch kinh doanh sử dụng đất của khách hàng

  Đánh giá đất trên bản đồ (do Tập đoàn Takenaka cung cấp)

  Tập đoàn Takenaka sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh liên quan đến việc sử dụng đất. Công ty đã phát triển một nền tảng GIS độc đáo tích hợp hơn 600 loại dữ liệu, bao gồm thông tin tài sản và dữ liệu công khai mà công ty đã tích lũy được. Bằng cách trực quan hóa môi trường xung quanh trên bản đồ, vị trí và mục đích sử dụng tối ưu có thể được xem xét từ nhiều góc độ, tăng độ chính xác của các đề xuất cho khách hàng. Hy vọng là cung cấp sự hỗ trợ nhất quán từ việc lập kế hoạch kinh doanh ban đầu đến thiết kế, xây dựng và vận hành tòa nhà.

  Nền tảng độc quyền ``GISCOVERY'' cho phép người dùng chọn đất, đánh giá giá trị của nó và phân tích toàn bộ quá trình sử dụng nó. Triển khai một lượng lớn dữ liệu như bản đồ nguy cơ trong nước, quy hoạch đô thị, diễn biến dân số, giao thông, dòng người, thời tiết, v.v. Nhiều dữ liệu khác nhau, bao gồm thông tin về địa điểm, được hiển thị trên bản đồ 2D và 3D, giúp bạn có thể nắm bắt được tiềm năng của các địa điểm ứng viên một cách trực quan.

  Dữ liệu độc quyền của công ty kết hợp tiềm năng sử dụng năng lượng tái tạo và tỷ lệ diện tích sàn. Một tính năng chính khác là khả năng kết hợp dữ liệu do khách hàng nắm giữ.

  Điều này sẽ hợp lý hóa đáng kể quy trình mà trước đây yêu cầu nhân sự phải đến hiện trường và đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của họ. Công ty đang nhắm đến những khách hàng đang cân nhắc việc xây dựng mới, xây dựng lại các tài sản hiện có và sử dụng nhiều mảnh đất, đồng thời cũng đoán trước được nhu cầu của chính quyền địa phương.

  Việc triển khai thử nghiệm đã bắt đầu ở một số dự án. Trong tương lai, công ty đang xem xét việc tích hợp thông tin từ Takenaka Civil Engineering và các công ty khác trong tập đoàn.

  Zalo
  Hotline