Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. / Thư yêu cầu tổng thầu, toàn ngành nỗ lực tuân thủ quy định về giới hạn làm thêm giờ

Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. / Thư yêu cầu tổng thầu, toàn ngành nỗ lực tuân thủ quy định về giới hạn làm thêm giờ

  Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. / Thư yêu cầu tổng thầu, toàn ngành nỗ lực tuân thủ quy định về giới hạn làm thêm giờ


  Chủ tịch Kojima

   Công ty TNHH Kỹ thuật Nhiệt Takasago đang chuyển sang thực hiện các biện pháp toàn ngành đối với giới hạn trên của thời gian làm thêm giờ với các hình phạt sẽ được áp dụng vào tháng 4 năm 2024. Gửi yêu cầu bằng văn bản dưới danh nghĩa của chủ tịch tới các tổng thầu, nhà thầu phụ, người đặt hàng, v.v., nêu rõ các hạng mục sẽ dẫn đến giảm thời gian làm việc ngoài giờ. Chúng tôi rất mong bên đặt hàng thông cảm và hợp tác để có thể thực hiện các biện pháp. Kazuto Kojima, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành (COO), cho biết, "Nếu toàn bộ ngành không làm việc cùng nhau, sẽ không có gì thay đổi."


  Yêu cầu bằng văn bản bao gồm: Đảm bảo khoảng thời gian xây dựng tại chỗ phù hợp; Đặt lịch trình và giờ đóng cửa tại chỗ để đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống; Chín mục đã được đưa vào, bao gồm luân phiên tham dự để đảm bảo an toàn cho nhân viên, luân phiên và tham gia từ xa vào các cuộc họp buổi sáng họp, đồng thời có biện pháp nâng cao năng suất, hiệu quả công việc tại công trường.


  Công ty muốn thúc đẩy cải cách phong cách làm việc và tạo ra một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho cả tinh thần và thể chất. Một tổng thầu nhận được yêu cầu cho biết: "Nhờ có Takasago Thermal Engineering, chúng tôi đã đưa ra yêu cầu dễ dàng hơn."


  Chủ tịch kiêm COO Kojima cho biết: "Ngoài việc tích lũy các biện pháp cụ thể được liệt kê trong yêu cầu (quy định), chúng tôi tin rằng mình có thể đáp ứng bằng cách cải thiện triệt để năng suất và đảm bảo nguồn nhân lực, bao gồm cả các biện pháp tuyển dụng khách hàng và tổng thầu. Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể kêu gọi mọi người, và cuối cùng sử dụng mọi cách có thể để thực hiện nó.

  Zalo
  Hotline