Tại sao các quốc gia nên thực hiện tái chế tài sản và nơi nhận được hướng dẫn tốt

Tại sao các quốc gia nên thực hiện tái chế tài sản và nơi nhận được hướng dẫn tốt

  Giao thông ngã ba đường giao thông với phương tiện di chuyển nhìn từ trên không bằng máy bay không người lái

  Tái chế tài sản tạo ra một chu trình có đạo đức, theo đó công chúng tiếp cận các dịch vụ cải tiến do khu vực tư nhân cung cấp (vận hành các tài sản hiện có) và hưởng lợi từ các dịch vụ bổ sung do đầu tư vào tài sản cơ sở hạ tầng mới cung cấp. © Shutterstock

  Điều gì sẽ xảy ra nếu các chính phủ có thể tận dụng cơ sở hạ tầng cũ kỹ, hiện có để gây quỹ cho sự phát triển mới? Nhiều quốc gia đang nhận ra rằng trên thực tế, điều này có thể thực hiện được thông qua phương pháp tiếp cận được gọi là “tái chế tài sản”. Để thấy cách tiếp cận này thực tế, chúng ta hãy nhìn vào Ấn Độ, quốc gia đang trên đường tạo ra nền kinh tế trị giá 5 nghìn tỷ đô la vào năm 2025.

  Để đáp ứng mục tiêu đầy tham vọng này, chính phủ Ấn Độ đang tìm kiếm nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn, với việc tái chế tài sản—hoặc kiếm tiền từ các tài sản cơ sở hạ tầng hiện có—như một trụ cột chính trong tài trợ cơ sở hạ tầng bền vững. Đường ống kiếm tiền quốc gia (NMP) của chính phủ, được hỗ trợ bởi một khuôn khổ toàn diện do Bộ Tài chính, NITI Aayog (cơ quan tư vấn chính sách của chính phủ) và các bộ liên quan khác phát triển, nhằm mục đích tạo ra 72,8 tỷ USD bằng cách cho thuê tài sản cơ sở hạ tầng công cộng từ năm 2022 và năm 2025. Số tiền thu được từ sáng kiến ​​tái chế tài sản sẽ được đầu tư vào các tài sản cơ sở hạ tầng mới, từ đó hỗ trợ kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn lên tới gần 1,4 tỷ USD của chính phủ, Đường ống cơ sở hạ tầng quốc gia (NIP).

  Tái chế tài sản cho phép chính phủ nhượng lại hoặc cho thuê các tài sản cơ sở hạ tầng hiện có, chẳng hạn như đường thu phí, sân bay, bến cảng, đường sắt và các tài sản truyền tải điện có tiềm năng mang lại hiệu quả cho khu vực tư nhân trong hoạt động và bảo trì. Ngược lại, các chính phủ có thể đầu tư số tiền thu được vào việc xây dựng các tài sản cơ sở hạ tầng mới, bền vững trên cánh đồng xanh. Điều này tạo ra một vòng tuần hoàn trong đó công chúng tiếp cận các dịch vụ cải tiến do khu vực tư nhân cung cấp (vận hành các tài sản hiện có) và hưởng lợi từ các dịch vụ bổ sung do đầu tư vào các tài sản cơ sở hạ tầng mới cung cấp. 

  Như đã thấy trong trường hợp của Ấn Độ, có bốn lý do chính để thực hiện tái chế tài sản:

  1. Đáp ứng nhu cầu và khoảng trống đầu tư cơ sở hạ tầng

  Việc phát triển cơ sở hạ tầng mới—một nhu cầu thiết yếu ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển (EMDE)—được ước tính cần từ 2-8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của một quốc gia cho đến năm 2030 để đạt được các SDG liên quan đến cơ sở hạ tầng. Cần đầu tư trung bình hàng năm 4,5% GDP để giúp EMDE hạn chế biến đổi khí hậu xuống dưới 2°C.

  Ngoài ra, cần có nguồn lực để vận hành và bảo trì cơ sở hạ tầng hiện có nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ do tài sản cơ sở hạ tầng cung cấp. Điều này ước tính khiến các EMDE thiệt hại thêm 2,7% GDP mỗi năm.

  Việc khôi phục tài sản cơ sở hạ tầng và cải thiện vốn để đảm bảo khả năng phục hồi khí hậu đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu bổ sung là 3% GDP.

  1. Giảm bớt những hạn chế trong việc huy động vốn và tài trợ

  Tại EMDE, nợ chính phủ tính theo phần trăm GDP đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua, dẫn đến tỷ lệ doanh thu thuế được sử dụng để trả nợ tăng lên. Điều này đã ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của chính phủ cho các dịch vụ công quan trọng khác. Tỷ lệ dịch vụ nợ chính phủ trung bình trên doanh thu thuế của EMDE đã tăng từ khoảng 33% năm 2013 lên 42% vào năm 2021 (xem Hình 1.16). Dịch vụ nợ đang chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong doanh thu thuế và ngăn cản chi tiêu cho các biện pháp hỗ trợ lợi ích kinh tế xã hội.

  Với ngân sách công bị hạn chế bởi yếu tố này, cũng như bởi các cuộc khủng hoảng toàn cầu đan xen và dân số ngày càng tăng, các chính phủ ở EMDE đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho cơ sở hạ tầng. Đây là lý do chính khiến các quốc gia cần tìm kiếm các lựa chọn thay thế, bao gồm cả việc tái chế tài sản, để tài trợ cho nhu cầu cơ sở hạ tầng.

  1. Tận dụng hiệu quả của khu vực tư nhân để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các tài sản cơ sở hạ tầng hiện có

  Sự tham gia của khu vực tư nhân vào cơ sở hạ tầng công cộng có thể giúp nâng cao hiệu quả bằng cách tận dụng chuyên môn kỹ thuật và đổi mới của khu vực tư nhân. Được hỗ trợ bởi các nghĩa vụ hợp đồng áp đặt chất lượng cung cấp dịch vụ, theo kế hoạch tái chế tài sản có thể mang lại lợi ích lâu dài về hiệu suất và hiệu suất trong việc quản lý và vận hành tài sản. Các quy trình đấu thầu rộng rãi và cạnh tranh cũng có thể giúp chính phủ nhận ra hiệu quả chi phí trong khi vẫn duy trì mức độ và chất lượng dịch vụ.

  1. Thúc đẩy cơ sở hạ tầng như một loại tài sản cho các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước

  Một kênh đầu tư cơ sở hạ tầng tiềm năng với lịch sử hoạt động đã được chứng minh có thể thu hút và huy động vốn tư nhân từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng như vốn tổ chức.

  Khi các tổ chức tài chính của một quốc gia, chẳng hạn như quỹ hưu trí hoặc quỹ đầu tư quốc gia, đầu tư, họ có thể hạn chế dòng vốn chảy ra một cách hiệu quả; đồng thời tạo điều kiện đa dạng hóa danh mục đầu tư và hỗ trợ phát triển các dự án cơ sở hạ tầng trong nước.


  Hướng dẫn thực hiện tái chế tài sản

  Rõ ràng có thể đạt được nhiều điều từ việc theo đuổi việc tái chế tài sản.

  Nhưng đây là một cách tiếp cận tương đối mới và các nước cần có hướng dẫn để thực hiện nó một cách hiệu quả. Với ý nghĩ đó, Ngân hàng Thế giới, với sự hỗ trợ của KPMG, đã xây dựng một bộ Hướng dẫn Tái chế Tài sản để hỗ trợ các chính phủ trong việc lựa chọn, chuẩn bị và thực hiện các giao dịch tái chế tài sản bằng các mô hình nhượng quyền và cho thuê dài hạn.

  Nguyên tắc tái chế tài sản đưa ra cách tiếp cận có cấu trúc cho các giao dịch tái chế tài sản. Cụ thể, phần 3-8 của hướng dẫn nêu ra các bước cần thiết mà chính phủ nên tuân theo để thực hiện thành công các giao dịch tái chế tài sản—được trình bày như sau:

  • Phần 3:  Quy trình lựa chọn tài  sản do chính phủ thực hiện trong việc lựa chọn tài sản phù hợp để tái chế tài sản. Chúng bao gồm tiến hành kiểm tra hoạt động, kiểm tra tài chính/thương mại, kiểm tra pháp lý và môi trường cũng như kiểm tra xã hội và môi trường.
  • Phần 4:  Quy trình chuẩn bị dự án , bao gồm quy trình thẩm định, cơ cấu dự án và các hoạt động tìm hiểu thị trường.
  • Phần 5:  Quy trình đấu thầu  cho giao dịch tái chế tài sản, từ việc phát triển hồ sơ đề xuất (RFP) đến trao thầu và hoàn thiện hợp đồng.
  • Phần 6:  Các lựa chọn tài chính và công cụ  sẵn có cho các giao dịch tái chế tài sản.
  • Mục 7:  Quy trình quản lý hợp đồng  sau khi trao hợp đồng; điều này bao gồm các hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý hợp đồng, giám sát và báo cáo cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp.
  • Phần 8:  Cơ chế sử dụng số tiền  thu được từ giao dịch tái chế tài sản dựa trên thông lệ quốc tế tốt nhất.

  Tái chế tài sản có thể được áp dụng trên nhiều lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Theo đó, hướng dẫn cũng cung cấp các ví dụ cụ thể theo ngành về các yêu cầu thẩm định, ma trận phân bổ rủi ro và điều khoản tham chiếu cho việc lựa chọn cố vấn giao dịch.

  Các hướng dẫn cũng được bổ sung thông tin để hỗ trợ các giao dịch tái chế tài sản. Bao gồm các:

  • Mẫu bảng điều khoản  cho mô hình nhượng quyền/cho thuê
  • Phạm vi tham số giá thầu  cho mô hình nhượng quyền/cho thuê điển hình
  • Tiêu chí gộp và tách nhóm  đối với các tài sản được xem xét cho giao dịch tái chế tài sản
  • Chi tiết về tài chính khí hậu và tài chính Hồi giáo  như một lựa chọn tài chính cho các giao dịch tái chế tài sản.

  Bạn có thể tìm trực tuyến Hướng dẫn thực hiện các giao dịch tái chế tài sản tại Trung tâm nguồn lực pháp lý hợp tác công tư (PPPLRC) hoặc tải xuống phiên bản PDF tại đây.


  Tuyên bố từ chối trách nhiệm:  Nội dung của blog này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ngân hàng Thế giới, Ban Giám đốc Điều hành, nhân viên hoặc các chính phủ mà Ngân hàng đại diện. Ngân hàng Thế giới không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, phát hiện hoặc phân tích trong bài đăng này.

  Zalo
  Hotline