Sumitomo Mitsui Construction / Toshio Shibata được thăng chức làm chủ tịch và giám đốc đại diện, nhậm chức vào ngày 1 tháng 4

Sumitomo Mitsui Construction / Toshio Shibata được thăng chức làm chủ tịch và giám đốc đại diện, nhậm chức vào ngày 1 tháng 4

    Tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 28, Sumitomo Mitsui Construction đã quyết định thăng chức Toshio Shibata, giám đốc đại diện và giám đốc điều hành cấp cao, lên làm chủ tịch vào ngày 1 tháng 4. Cùng ngày, Chủ tịch Shigetoshi Kondo và Chủ tịch Hội đồng quản trị Akio Kimijima sẽ trở thành giám đốc và sẽ từ chức tại đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến ​​diễn ra vào cuối tháng 6 để trở thành cố vấn đặc biệt.

    Ông Toshio Shibata

    Toshio Shibata Tốt nghiệp Khoa Xây dựng, Khoa Kỹ thuật, Đại học Nagoya năm 1985 và gia nhập Công ty Xây dựng Mitsui (nay là Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui). Giám đốc điều hành năm 2018, Giám đốc chi nhánh Kỹ thuật Xây dựng Tokyo vào năm 2019, Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật Xây dựng vào tháng 4 năm 2020, Giám đốc vào tháng 6 năm 2020 và vị trí hiện tại kể từ năm 2022. Sinh ra ở tỉnh Aichi, 61 tuổi.

    Zalo
    Hotline