Sự phát triển độc đáo của hệ thống xổ số chỗ ngồi cho các địa chỉ miễn phí / Nhà máy Toshiba

Sự phát triển độc đáo của hệ thống xổ số chỗ ngồi cho các địa chỉ miễn phí / Nhà máy Toshiba

    ◆Các sản phẩm khác nhau cho phép bạn tận hưởng sự thay đổi/Độ trễ thời gian tạo cảm giác phấn khích

    ◇ Phản ánh ý tưởng của nhân viên văn phòng/các sản phẩm bắt chước nhân vật Yuru cũng xuất hiện.

    Toshiba Plant Systems đang hoàn thiện hệ thống địa chỉ miễn phí được giới thiệu vào cuối năm 2021 với một -Nhà phát triển hệ thống xổ số chỗ ngồi hoạt động tại Vấn đề cố định chỗ ngồi được giải quyết bằng xổ số. Chức năng đăng ký nhóm cũng đáp ứng các nhu cầu chi tiết như đưa các thành viên cần cộng tác lại gần nhau hơn. Các yếu tố vui nhộn như các nhân vật gốc xuất hiện trên màn hình trong quá trình xổ số được thêm vào để mang lại sự sinh động cho nơi làm việc.

    Zalo
    Hotline