Sự hấp thụ carbon trên mặt đất của Trung Quốc vào năm 2060 có thể bù đắp từ 13% đến 18% lượng khí thải carbon dioxide cao nhất liên quan đến năng lượng

Sự hấp thụ carbon trên mặt đất của Trung Quốc vào năm 2060 có thể bù đắp từ 13% đến 18% lượng khí thải carbon dioxide cao nhất liên quan đến năng lượng

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Sự hấp thụ carbon trên mặt đất của Trung Quốc vào năm 2060 có thể bù đắp từ 13% đến 18% lượng khí thải carbon dioxide cao nhất liên quan đến năng lượng
  bởi Science China Press

  China's terrestrial carbon sequestration in 2060 could offset 13–18% of energy-related peak CO2 emissions
  Quá trình hấp thụ carbon trên cạn của Trung Quốc sẽ tăng lên khi triển khai TOM.

  Ảnh: Science China Press
  Vào tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Tập của Trung Quốc đã tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ "đặt mục tiêu đạt đỉnh lượng khí thải CO2 trước năm 2030 và đạt được mức trung tính carbon trước năm 2060." Mặc dù điều cần thiết là phải giảm lượng khí thải CO2 từ việc tiêu thụ năng lượng, vốn chiếm hơn 85% tổng lượng khí thải CO2 hàng năm ở Trung Quốc, nhưng vai trò của quá trình cô lập cacbon trên cạn không thể bị đánh giá thấp trong tính trung hòa của cacbon.

  Sự hấp thụ carbon trong các hệ sinh thái trên cạn của Trung Quốc trong những thập kỷ qua đã được công nhận và định lượng rõ ràng. Tuy nhiên, mức độ hấp thụ carbon trên cạn có thể giúp giảm thiểu phát thải CO2 liên quan đến năng lượng trong tương lai vẫn chưa chắc chắn do thiếu các cuộc điều tra tổng hợp.

  Một nhóm nghiên cứu do Viện Thực vật học, Viện Khoa học Trung Quốc dẫn đầu, đã ước tính sự hấp thụ carbon trong các hệ sinh thái trên cạn của Trung Quốc, bao gồm rừng, đất cây bụi, đồng cỏ, đất trồng trọt và đất ngập nước, trong giai đoạn 2010–2060. Việc thực hiện các quản lý theo định hướng mục tiêu (TOM) và hiệu quả bón phân CO2 được xem xét theo hai kịch bản biến đổi khí hậu. Ước tính này được thực hiện bằng cách tổng hợp các phát hiện có sẵn và sử dụng một số mô hình thực nghiệm ít tham số đã được hiệu chuẩn và / hoặc phù hợp với các phép đo hiện đại. Sau đó, họ đánh giá sự đóng góp của quá trình hấp thụ carbon trên cạn để bù đắp lượng khí thải CO2 liên quan đến năng lượng.

  Họ phát hiện ra rằng mức hấp thụ carbon trên cạn của Trung Quốc tại mức cơ bản sẽ giảm nhẹ theo kịch bản RCP2.6 nhưng vẫn tương đối chững lại theo kịch bản RCP4.5 từ năm 2010 đến năm 2060. TOM thúc đẩy quá trình hấp thụ carbon theo thời gian. Sự gia tăng tổng thể trong quá trình hấp thụ carbon trên cạn của Trung Quốc được ước tính, từ 375 triệu tấn mỗi năm trong những năm 2010 lên 458 triệu tấn (theo RCP2.6) hoặc 493 triệu tấn mỗi năm (theo RCP4.5) vào những năm 2050.

  Theo Truyền thông Quốc gia về Biến đổi Khí hậu Thứ ba của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 10,2–12,5 tỷ tấn CO2, hoặc 2,8–3,4 tỷ tấn carbon sẽ được thải ra do sử dụng năng lượng vào năm 2030, tùy thuộc vào các kịch bản chính sách khác nhau. Theo nghiên cứu này, việc hấp thụ carbon trên cạn của Trung Quốc có thể bù đắp 12–15%, 13–16%, 13–17% lượng phát thải CO2 đỉnh điểm liên quan đến năng lượng vào các năm 2030, 2040 và 2050 theo các kịch bản khác nhau, tương ứng. Vào năm 2060, phần trăm bù đắp sẽ là 13–16% (theo RCP2.6) hoặc 15–18% (theo RCP4.5).

  Zalo
  Hotline