Sử dụng nhà xe kéo để phục hồi khu vực và BCP/J-Power đầu tư vào Shinko

Sử dụng nhà xe kéo để phục hồi khu vực và BCP/J-Power đầu tư vào Shinko

    Vào ngày 26, J-Power (Electric Power Development) thông báo rằng họ đã mua lại trái phiếu chuyển đổi kèm theo quyền mua lại cổ phiếu từ Eliano (Chiyoda-ku, Tokyo, đồng đại diện: Akinao Takeda, Kota Toriumi và Yusuke Katsuro), công ty sản xuất và bán nhà di động và tuyên bố sẽ chấp nhận trái phiếu doanh nghiệp. J-Power sở hữu một nhà máy thủy điện ở vùng núi và cũng tham gia vào các hoạt động đóng góp tại địa phương. Người ta xác định rằng có thể tạo ra sự phối hợp vì những ngôi nhà di động của Eliano có thể góp phần hồi sinh khu vực và tăng cường các biện pháp BCP (lập kế hoạch kinh doanh liên tục).

    Zalo
    Hotline