Sử dụng ID phân tán, giảm chi phí kinh doanh VPP / NR Power Lab

Sử dụng ID phân tán, giảm chi phí kinh doanh VPP / NR Power Lab

     công ty mới nổi NGK Insulators và liên doanh "NR-Power Lab" của Ricoh (NR Power Lab, Thành phố Nagoya, Chủ tịch Yuichi Nakanishi) đã thông báo vào ngày 9 rằng họ sẽ tạo ra VPP của riêng mình với sự cộng tác của hai công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến IoT (Nhà máy điện ảo) thông báo đã bắt đầu xây dựng hệ thống. Đây là nỗ lực đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ ID phân tán xác định các cá nhân và thiết bị để đảm bảo độ tin cậy của tài nguyên VPP mà không cần dựa vào một thực thể quản lý tập trung. Hệ thống sẽ được xây dựng trong năm 2023 và được kiểm chứng trên thực tế từ năm 2024.

    Zalo
    Hotline