Sojitz và Keiyo Gas hợp tác Kinh doanh để hiện thực hóa một xã hội khử cacbon

Sojitz và Keiyo Gas hợp tác Kinh doanh để hiện thực hóa một xã hội khử cacbon

  Sojitz và Keiyo Gas hợp tác Kinh doanh để hiện thực hóa một xã hội khử cacbon

  Tổng công ty Sojitz
  Keiyo Gas Co., Ltd.

  Tập đoàn Sojitz (“Sojitz”) và Công ty TNHH Keiyo Gas (“Keiyo Gas”) đã ký kết một thỏa thuận cơ bản kể từ ngày 7 tháng 7 năm 2022, với mục đích hình thành mối quan hệ kinh doanh nhằm hiện thực hóa một xã hội khử cacbon.

  Vào tháng 4 năm 2022, Keiyo Gas đã công bố “Thử thách trung hòa cacbon năm 2050” * ¹ để đạt được tính trung hòa cacbon vào năm 2050. Kế hoạch này bao gồm ba sáng kiến ​​thách thức: 1) cung cấp năng lượng, sản phẩm và dịch vụ giảm thiểu CO2 cho người tiêu dùng Keiyo Gas, 2) phát triển các công nghệ và phương pháp mới để khử cacbon, và 3) hợp tác trong nội bộ cũng như với các công ty tập đoàn và các đối tác kinh doanh. Bằng cách tận dụng bí quyết kinh doanh đa dạng của Sojitz và mạng lưới rộng khắp ở Nhật Bản và ở nước ngoài, Keiyo Gas và Sojitz tìm cách tăng cường hợp tác để đạt được sự trung hòa về carbon.

  Thỏa thuận này được ký kết nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh doanh khử cacbon. Trong tương lai, Sojitz và Keiyo Gas sẽ mở rộng phạm vi phát tán khí carbon trung tính và hợp tác trong các lĩnh vực cung cấp các giải pháp giảm thiểu CO2 thông qua các dịch vụ giúp hình dung lượng khí thải CO2.

  Trước thỏa thuận này, Keiyo Gas đã mua lại tín chỉ carbon * ² từ Sojitz vào tháng 5 năm 2022. * ³

  Trong Kế hoạch Quản lý Trung hạn 2023 của Sojitz, công ty coi việc toàn cầu hướng tới tính trung lập các-bon là một cơ hội kinh doanh. Để góp phần hiện thực hóa một xã hội khử cacbon, Sojitz sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh liên quan đến quá trình khử cacbon. Ngoài việc bán tín chỉ carbon, Sojitz sẽ thúc đẩy các sản phẩm và nhiên liệu trung tính carbon và nỗ lực tạo ra một xã hội bền vững thông qua các hoạt động kinh doanh của mình.

  * 1: Để biết thêm thông tin về “Thử thách trung hòa cacbon 2050”, vui lòng tham khảo tại đây.
  * 2: Tín chỉ carbon mà Sojitz bán cho Keiyo Gas đã được xác nhận bởi một tổ chức chứng nhận bên thứ ba quốc tế có uy tín, công nhận tín chỉ carbon cho các dự án bảo vệ môi trường giảm CO2 hiệu quả trên khắp thế giới.
  * 3: Để biết thêm thông tin về việc cung cấp tín chỉ carbon của Sojitz, hãy nhấp vào đây.


  [Thông tin liên quan]

  Tổng quan về Công ty - Tập đoàn Sojitz
  Thành lập ngày 1 tháng 4 năm 2003
  Địa điểm 1-1, Uchisaiwaicho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
  Giám đốc đại diện Masayoshi Fujimoto
  Giám đốc đại diện, Chủ tịch & Giám đốc điều hành
  Kinh doanh chính Tập đoàn Sojitz tham gia vào nhiều lĩnh vực kinh doanh trên toàn cầu, bao gồm sản xuất, bán, nhập khẩu và xuất khẩu nhiều loại sản phẩm, ngoài việc cung cấp dịch vụ và đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh đa dạng, cả ở Nhật Bản và nước ngoài. Sojitz hoạt động với cơ cấu 7 bộ phận bao gồm Bộ phận Ô tô; Ban Dự án Hàng không & Vận tải; Bộ phận Cơ sở hạ tầng & Chăm sóc sức khỏe; Bộ phận Kim loại, Tài nguyên Khoáng sản & Tái chế; Bộ phận Hóa chất; Bộ phận Kinh doanh Nông nghiệp & Công nghiệp Tiêu dùng; và Bộ phận Dịch vụ Bán lẻ & Tiêu dùng.
  Trang web Trang web của Tổng công ty Sojitz
  Tổng quan về công ty - Keiyo Gas Co., Ltd
  Thành lập ngày 8 tháng 1 năm 1927
  Địa điểm 2-8-8 Ichikawa-minami, Ichikawa, Chiba
  Giám đốc đại diện Hiroshi Habu
  Giám đốc đại diện, Chủ tịch điều hành
  Nhà kinh doanh chính
  1. Kinh doanh gas
  2. Kinh doanh cung cấp nhiệt
  3. Kinh doanh cung cấp điện
  4. Doanh nghiệp liên quan

  Trang web https://www.keiyogas.co.jp/english/ 

  Zalo
  Hotline