Sojitz bắt đầu vận hành thương mại một trong những nhà máy điện sinh khối lớn nhất Nhật Bản ở Tomakomai, Hokkaido

Sojitz bắt đầu vận hành thương mại một trong những nhà máy điện sinh khối lớn nhất Nhật Bản ở Tomakomai, Hokkaido

  Sojitz bắt đầu vận hành thương mại một trong những nhà máy điện sinh khối lớn nhất Nhật Bản ở Tomakomai, Hokkaido
  – Mở rộng năng lượng tái tạo tại Nhà máy Shiraoi của Tập đoàn giấy Nippon (Yufutsu)

  Ngày 2 tháng 2 năm 2023
  Tập đoàn Sojitz

  Sojitz Corporation (“Sojitz”) và Nippon Paper Industries Co., Ltd. (“Nippon Paper”) cùng thành lập doanh nghiệp nhà máy điện sinh khối, Yufutsu Energy Center, LLC (“Yufutsu Energy Center”), bắt đầu xây dựng một nhà máy điện sinh khối vào tháng 5 năm 2020. Việc xây dựng nhà máy điện sinh khối hiện đã hoàn thành (74,95MW), là một trong những nhà máy điện sinh khối lớn nhất tại Nhật Bản. Sau quá trình chạy thử, nhà máy điện sẽ bắt đầu vận hành thương mại vào ngày 2/2/2023.

  230202.jpg

  [Nhà máy điện sinh khối Yufutsu]

  Trung tâm Năng lượng Yufutsu vận hành nhà máy điện sinh khối, không chỉ sử dụng dăm gỗ và PKS* nhập khẩu, mà còn tích cực tận dụng các nguồn sinh khối chưa sử dụng ở Hokkaido (chẳng hạn như gỗ mỏng hoặc tàn dư rừng). Việc sử dụng hiệu quả loại sợi không sử dụng này giúp duy trì môi trường rừng của khu vực cũng như tái tạo nền kinh tế địa phương ở Hokkaido bằng cách tạo ra việc làm mới và thúc đẩy các ngành công nghiệp của nó.

  Sojitz đã tham gia vào việc phát triển và vận hành các nhà máy năng lượng mặt trời và năng lượng gió như các dự án năng lượng tái tạo ở cả Nhật Bản và nước ngoài. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Sojitz đã sản xuất, kinh doanh và phân phối dăm gỗ tại Việt Nam và các nước trong nhiều năm. Trung tâm Năng lượng Yufutsu sẽ tận dụng chuyên môn và bí quyết của Sojitz về năng lượng tái tạo và lâm sản để cung cấp nguồn điện ổn định và góp phần phát triển khu vực.

  *Vỏ hạt cọ (PKS)


  [Thông tin liên quan]

  Tổng quan dự án Nhà máy điện sinh khối Yufutsu
  Nhà điều hành nhà máy điện Yufutsu Energy Center LLC
  Vị trí Yufutsu, Tomakomai-shi, Hokkaido (Nippon Paper Industries’  Shiraoi Mill (Yufutsu))
  Nhà kinh doanh chính
  Cung cấp điện thông qua phát điện sinh khối

  Quyền sở hữu vốn chủ sở hữu
  Công nghiệp giấy Nippon – 51%
  Tập đoàn Sojitz – 49%

  Dăm gỗ nhiên liệu, PKS, tàn dư rừng chưa sử dụng ở Nhật Bản
  Công suất phát điện 74.950kw(đầu phát điện)
  Bắt đầu hoạt động ngày 2 tháng 2 năm 2023

  Zalo
  Hotline