Số lượng doanh nghiệp được cấp phép tính đến cuối năm tài chính 2023 là 479.000, tăng lần đầu tiên sau hai năm, nhưng số lượng doanh nghiệp được cấp phép mới chậm/Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch

Số lượng doanh nghiệp được cấp phép tính đến cuối năm tài chính 2023 là 479.000, tăng lần đầu tiên sau hai năm, nhưng số lượng doanh nghiệp được cấp phép mới chậm/Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch

  Ngày 15, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch công bố số lượng công ty xây dựng được cấp phép tính đến cuối năm tài chính 2023 (cuối tháng 3 năm 2024). Tổng số là 479.383 doanh nghiệp. Đây là mức tăng 4.435 doanh nghiệp so với cuối năm tài chính trước đó, mức tăng lớn nhất trong 10 năm qua. Điều này là do số lượng doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc hết hạn giấy phép là thấp nhất kể từ năm 2000, trong thời kỳ có tương đối ít doanh nghiệp đang trong quá trình gia hạn giấy phép. Số lượng giấy phép mới nhận được đã giảm so với năm trước và sự sụt giảm tăng trưởng gần đây đã trở nên đáng chú ý.

  Tổng số tiếp tục giảm sau khi đạt đỉnh 600.980 doanh nghiệp vào cuối năm tài chính 1999, nhưng chạm đáy ở mức 464.889 doanh nghiệp vào cuối năm tài chính 2017, và kể từ đó đang có xu hướng phục hồi. Sau khi tăng trong 4 năm liên tiếp, nó giảm nhẹ vào cuối năm 2010 nhưng lại tăng trở lại.

  Điều này là do số lượng doanh nghiệp đóng cửa và hết hạn giấy phép thấp ở 11.832 doanh nghiệp (giảm 4.917 doanh nghiệp so với năm trước). Số doanh nghiệp thực sự nộp đơn xin đóng cửa là 7.135 (giảm 341 doanh nghiệp), tương đương với những năm trước. Có 4.697 doanh nghiệp (giảm 4.576 doanh nghiệp) giấy phép tự động hết hạn do không làm thủ tục gia hạn, bằng khoảng một nửa so với năm trước.

  Tổng cộng có 16.267 doanh nghiệp được cấp mới giấy phép (giảm 137 doanh nghiệp). Đây là con số thấp thứ ba trong 10 năm qua, sau 15.738 doanh nghiệp năm 2013 và 16.245 doanh nghiệp năm 2018. 

  Trong số doanh nghiệp được cấp phép, có 454.163 doanh nghiệp có giấy phép chung (tăng 4.017 doanh nghiệp) và 49.029 doanh nghiệp có giấy phép đặc thù (tăng 664 doanh nghiệp). Tỷ lệ doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh đa ngành là 53,9% (tăng 0,2 điểm so với năm trước) và tỷ lệ doanh nghiệp bán thời gian tham gia vào các doanh nghiệp ngoài ngành xây dựng là 29,4% (tăng 0,1 điểm).

  Trong số 29 hạng mục ngành, 25 hạng mục có số lượng doanh nghiệp được chứng nhận tăng lên kể từ cuối năm tài chính trước. Tăng nhiều nhất là ở lĩnh vực “Giàn giáo/đất” với 2.567 nhà thầu (tăng 1,4% so với năm trước), tiếp theo là “Phá dỡ” với 2.387 nhà thầu (tăng 3,7%) và “Hoàn thiện nội thất” với 2.303 nhà thầu (tăng 2,7%). ). Giảm mạnh nhất về số lượng nhà thầu là “xây dựng” với 384 nhà thầu (giảm 0,3%).

  Nhìn vào tỷ lệ cơ cấu theo mức vốn, ``3 triệu yên trở lên nhưng dưới 5 triệu yên'' là phổ biến nhất ở mức 21,5%. "Trên 10 triệu yên nhưng dưới 20 triệu yên" là 20,2%, tiếp theo là "Trên 5 triệu yên nhưng dưới 10 triệu yên" là 19,6%. Kể từ đỉnh điểm, số lượng nhà thầu được cấp phép giảm chậm hơn so với mức giảm số lượng công nhân trong ngành xây dựng, và có thể thấy số lượng nhân viên trên mỗi nhà thầu ngày càng ít hơn.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline