Số lượng đăng ký CCUS tăng đều/Môi trường lịch sử việc làm đi trước một bước/Khảo sát của Kensenren

Số lượng đăng ký CCUS tăng đều/Môi trường lịch sử việc làm đi trước một bước/Khảo sát của Kensenren

  Theo một cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2023 do Liên đoàn các Hiệp hội nghề nghiệp ngành xây dựng (Kensenren, do Shogo Iwata chủ trì) của các công ty xây dựng chuyên ngành trực thuộc thực hiện, người ta thấy rằng việc đăng ký kinh doanh theo hệ thống thăng tiến nghề nghiệp xây dựng (CCUS) và tất cả nhân viên 70,5% công ty đã hoàn thành việc đăng ký lao động lành nghề và 46,2% công ty đã hoàn thành thủ tục đánh giá năng lực (xác định mức độ) cho tất cả lao động đã đăng ký. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi làm việc chưa lắp đầu đọc thẻ và cần phải tạo ra một môi trường để nhân viên có thể tích lũy lịch sử việc làm.

  Số lượng công ty hoàn thành đăng ký kinh doanh tăng đều lên 79,1% vào năm 2021, 85,9% vào năm 2022 và 92,3% vào năm 2023. Số lượng công ty đã hoàn tất việc đăng ký tất cả nhân viên của mình là công nhân lành nghề đang tăng lên hàng năm, đạt 63,8% vào năm tài chính 2021, 71,6% vào năm tài chính 2022 và 76,4% vào năm tài chính 2023. Trong cả hai trường hợp, tỷ lệ đăng ký CCUS đều vượt quá tỷ lệ doanh nghiệp và công nhân lành nghề ở Nhật Bản nói chung, cho thấy CCUS được sử dụng rộng rãi trong các công ty liên kết của Kensenren.

  Số công ty đã thực hiện quy trình đánh giá năng lực đạt 74,6%, bao gồm “đã hoàn thành với một số nhân viên” (26,2%) và “đang đăng ký” (2,2%).

  Số công ty trả lời rằng "hơn 80%" nơi làm việc của họ có lắp đầu đọc thẻ đã tăng dần lên 4,2% trong năm tài chính 2021, 9,6% trong năm tài chính 2022 và 12,0% trong năm tài chính 2023. Số công ty trả lời rằng họ lắp đặt đầu đọc thẻ "không" là 42,7% trong năm tài chính 2021, 27,8% trong năm tài chính 2022 và 20,1% trong năm tài chính 2023, mặc dù điều này đã được cải thiện nhưng vẫn ở mức cao.

  Tỷ lệ lắp đặt đầu đọc thẻ thay đổi tùy theo ngành. Trong khi tỷ lệ lắp đặt cao đối với công trình dân dụng, ván khuôn mộc, giàn giáo/đất và thanh cốt thép, thì tỷ lệ lắp đặt đối với sơn và hoàn thiện nội thất lại có xu hướng thấp. Đặc biệt, trong ngành sơn, chưa đến 10% doanh nghiệp trả lời có từ 40% địa điểm lắp đặt trở lên được lắp đặt và gần 50% doanh nghiệp trả lời là “không”.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline