Singapore công bố các quy tắc tiết lộ cho các quỹ ESG để giảm rủi ro "rửa xanh"

Singapore công bố các quy tắc tiết lộ cho các quỹ ESG để giảm rủi ro "rửa xanh"

  Singapore công bố các quy tắc tiết lộ cho các quỹ ESG để giảm rủi ro rửa xanh
  Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý tài chính của Singapore đã công bố các yêu cầu báo cáo và công bố thông tin mới đối với các quỹ ESG nhắm vào các nhà đầu tư bán lẻ.

  Giới thiệu các quy tắc mới tại một cuộc họp báo vào thứ Năm, Giám đốc điều hành MAS Ravi Menon nói rằng các quy tắc mới nhằm mục đích cho phép các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các khía cạnh ESG của các quỹ mà họ đầu tư vào và giảm thiểu rủi ro rửa xanh, hoặc phóng đại. hoặc trình bày sai về các thuộc tính bền vững của quỹ.

  Các quy tắc mới được đưa ra khi sự quan tâm của nhà đầu tư đối với ESG đã có sự tăng trưởng đáng kể, thúc đẩy sự gia tăng của các sản phẩm và dịch vụ đầu tư được tiếp thị là 'xanh' hoặc 'bền vững', nhưng không có các quy tắc rõ ràng thông báo cho các nhà đầu tư về các thuộc tính, phương pháp và tiêu chí thực tế liên quan đến ESG đang được xem xét trong các quỹ.

  Để giải quyết những thách thức này, các cơ quan quản lý ở một số thị trường lớn gần đây đã đưa ra các quy tắc ghi nhãn và công bố thông tin quỹ ESG, bao gồm đề xuất gần đây của SEC Hoa Kỳ, khuôn khổ Quy định tiết lộ tài chính bền vững của EU (SFDR) và các yêu cầu của FCA của Vương quốc Anh.

  Các yêu cầu báo cáo được giới thiệu trong hướng dẫn mới của MAS bao gồm tiết lộ chi tiết về chiến lược đầu tư của quỹ, tiêu chí và chỉ số được sử dụng để lựa chọn đầu tư cũng như rủi ro và hạn chế liên quan đến chiến lược của quỹ.

  Các hướng dẫn mới dự kiến ​​sẽ có hiệu lực từ tháng 1 năm 2023.

  Menon nói:

  “MAS sẽ yêu cầu việc tiết lộ thông tin liên tục được thực hiện. Các nhà đầu tư sẽ nhận được thông tin cập nhật hàng năm về mức độ hiệu quả của quỹ đã đạt được trọng tâm ESG.

  Zalo
  Hotline