Semco Maritime Thắng Làm việc trong Dự án Gió ngoài khơi Vòng 3 của Đài Loan

Semco Maritime Thắng Làm việc trong Dự án Gió ngoài khơi Vòng 3 của Đài Loan

  Semco Maritime Thắng Làm việc trong Dự án Gió ngoài khơi Vòng 3 của Đài Loan
  Semco Maritime đã nhận được đơn đặt hàng nghiên cứu thiết kế ý tưởng cho một trạm biến áp ngoài khơi 500 MW, bao gồm cả móng áo khoác, cho dự án gió ngoài khơi của Swancor Renewable Energy’s Formosa 4 ở Quận Miaoli, Đài Loan.

  Công ty Đan Mạch sẽ thực hiện phạm vi công việc với sự hỗ trợ từ các đối tác PTSC M&C tại Việt Nam, ISC Consulting Engineers tại Đan Mạch và WSP tại Đài Loan.

  Theo hợp đồng, Kỹ sư Tư vấn ISC chịu trách nhiệm về thiết kế ý tưởng và bố trí của trạm biến áp ngoài khơi và kết cấu vỏ bọc, trong khi PTSC M&C sẽ đóng góp với việc ước tính xây dựng và chế tạo cho trạm biến áp ngoài khơi và vỏ bọc cũng như đầu vào cho chương trình dự án tổng thể .

  WSP sẽ hoạt động như một cánh tay phụ trợ cho dự án và sẽ hỗ trợ chuỗi cung ứng địa phương để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về nội dung của địa phương, cũng như với các cơ quan chức năng của Đài Loan và đảm bảo rằng tài liệu và nghiên cứu thiết kế khái niệm sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu của địa phương.

  Tài liệu dự án thiết kế ý tưởng sẽ được chuẩn bị một phần ở Đan Mạch, một phần ở Đài Loan, và do đó thực hiện các yêu cầu nội địa hóa được công bố gần đây cho vòng đấu thầu thứ 3 tại Đài Loan, Semco Maritime cho biết.

  Zalo
  Hotline