Sembcorp thực hiện hợp đồng lưu trữ năng lượng tại Vương quốc Anh

Sembcorp thực hiện hợp đồng lưu trữ năng lượng tại Vương quốc Anh

  Sembcorp thực hiện hợp đồng lưu trữ năng lượng tại Vương quốc Anh


  Thỏa thuận 15 năm được bảo đảm trong kết quả tạm thời cho phiên đấu giá Thị trường Năng lực T-4 2025/26

  Sembcorp Energy UK (SEUK) đã đảm bảo một hợp đồng cho 150MW pin lưu trữ thời lượng hai giờ trong kết quả tạm thời cho phiên đấu giá Thị trường Năng lực mới nhất.

  SEUK đã giành được hợp đồng 15 năm cho pin 150MW / 300 megawatt giờ trong cuộc đấu giá Thị trường công suất T-4 2025/26, dự kiến ​​sẽ hoạt động vào năm 2023.

  Giai đoạn 150MW là một phần của hệ thống lưu trữ năng lượng pin tổng cộng 360MW theo kế hoạch được công bố vào tháng 12 năm 2021.

  Thêm vào đường ống pin 120MWh hiện có, SEUK sẽ có tổng công suất pin là 420MWh tại Anh.

  Pin có thể cung cấp điện và các dịch vụ khác cho lưới điện quốc gia trong vòng vài mili giây, cung cấp một hệ thống năng lượng ổn định và an toàn sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi carbon thấp của Vương quốc Anh.

  Giám đốc điều hành của Sembcorp Industries Anh và Trung Đông, Andy Koss cho biết: “Việc mở rộng danh mục pin của SEUK sẽ giúp đảm bảo khả năng phục hồi của mạng lưới điện sẽ cho phép tiếp tục tăng trưởng năng lượng tái tạo và giúp Vương quốc Anh khử cacbon”.

  Thông báo này được cho là sẽ không có tác động đáng kể đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu và giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu của Sembcorp Industries cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

  Zalo
  Hotline