Sembcorp mua 795MW tài sản năng lượng mặt trời ở Trung Quốc với giá 15 triệu RMB

Sembcorp mua 795MW tài sản năng lượng mặt trời ở Trung Quốc với giá 15 triệu RMB

  Sembcorp mua 795MW tài sản năng lượng mặt trời ở Trung Quốc với giá 15 triệu RMB


  Công ty cũng sẽ bơm thêm 1,14 tỷ RMB vào dự án.

  Sembcorp Industries đã thông báo rằng họ sẽ mua 795 megawatt (MW) tài sản năng lượng mặt trời ở Trung Quốc thông qua liên doanh 49% vốn sở hữu của họ, Beijing Energy Sembcorp.

  Giao dịch này sẽ được thực hiện với BEI Energy Development (Bắc Kinh) và Sembcorp sẽ trả khoản tiền ban đầu là 15 triệu RMB (2,89 triệu USD), cũng như khoản đầu tư vốn trong tương lai lên tới 1,14 tỷ RMB.

  Các tài sản năng lượng mặt trời nằm ở phía nam của tỉnh Hà Bắc, một trong những trung tâm nhu cầu năng lượng chính của Trung Quốc và các tài sản này được ký hợp đồng với Tổng công ty Lưới điện Nhà nước Trung Quốc, một nhà điều hành lưới điện và tiện ích điện thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc.

  Với việc hoàn tất thương vụ mua lại này, danh mục năng lượng tái tạo toàn cầu của Sembcorp sẽ đạt 7,9 gigawatt (GW), gần với mục tiêu tổng công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt vào năm 2025 là 10GW.

  Khoản đầu tư của Sembcorp sẽ được tài trợ thông qua kết hợp các nguồn tiền nội bộ và các khoản vay bên ngoài, đồng thời công ty dự kiến ​​sẽ hoàn tất việc mua lại này vào quý đầu tiên của năm 2023, tùy thuộc vào các điều kiện tiên quyết, bao gồm cả sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

  Sembcorp cho biết thêm rằng việc mua lại này dự kiến ​​sẽ tăng thu nhập sau khi hoàn thành và không ảnh hưởng đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu và giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu của Sembcorp Industries cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

  Cổ phiếu của Sembcorp Industries đóng cửa ở mức 3,04 đô la, cao hơn hai xu hay 0,66% so với mức đóng cửa trước đó.

  Zalo
  Hotline