Seaway 7 đã lắp đặt chiếc cọc cuối cùng trong số 188 cọc cọc trên Formosa 2, mở đường cho việc hoàn thành việc lắp đặt tất cả 47 móng cọc cho dự án gió ngoài khơi Đài Loan

Seaway 7 đã lắp đặt chiếc cọc cuối cùng trong số 188 cọc cọc trên Formosa 2, mở đường cho việc hoàn thành việc lắp đặt tất cả 47 móng cọc cho dự án gió ngoài khơi Đài Loan

    Seaway 7 đã lắp đặt chiếc cọc cuối cùng trong số 188 cọc cọc trên Formosa 2, mở đường cho việc hoàn thành việc lắp đặt tất cả 47 móng cọc cho dự án gió ngoài khơi Đài Loan
    Seaway 7 đã lắp đặt chiếc cọc cuối cùng trong số 188 cọc cọc trên Formosa 2, mở đường cho việc hoàn thành việc lắp đặt tất cả 47 móng cọc cho dự án gió ngoài khơi Đài Loan

     

    Zalo
    Hotline