Sato Watanabe / Shuji Kamata được thăng chức Giám đốc điều hành, nhậm chức vào ngày 26 tháng 6

Sato Watanabe / Shuji Kamata được thăng chức Giám đốc điều hành, nhậm chức vào ngày 26 tháng 6

  Sato Watanabe đã thông báo vào ngày 23 rằng Shuji Kamata, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng phòng Kế hoạch doanh nghiệp, sẽ được thăng chức làm Chủ tịch. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra tại cuộc họp hội đồng quản trị sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến ​​tổ chức vào ngày 26/6. Chủ tịch Naotaka Ishii sẽ giữ vai trò cố vấn.

  Ông Shuji Kamata

  Shuji Kamata tốt nghiệp Khoa Xây dựng, Khoa Kỹ thuật, Đại học Nihon năm 1986 và gia nhập Watanabe-gumi (nay là Sato Watanabe). Năm 2017, trở thành Tổng Giám đốc Trụ sở Xây dựng, Tổng Giám đốc Chi nhánh Xây dựng Cơ sở vật chất vào năm 2020, kiêm Giám đốc Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp vào tháng 4 năm 2024. Sinh ra ở tỉnh Aomori, 60 tuổi.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:       https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:       https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline