Sản xuất hydro bằng pin và nước thải / Đại học Meijo và các trường khác khám phá cơ chế

Sản xuất hydro bằng pin và nước thải / Đại học Meijo và các trường khác khám phá cơ chế

    Đại học Meijo đã công bố vào ngày 5 rằng đây là trường đầu tiên trên thế giới thành công trong việc sản xuất hydro từ nước bằng cách sử dụng oxit lithium-coban, vật liệu cực âm cho pin lithium-ion. Người ta xác nhận rằng sự phân tách nước xảy ra khi cho cùng một oxit vào nước và hydro được hấp thụ và lưu trữ bên trong. Họ cũng phát hiện ra rằng khi đun nóng đến hơn 250 độ, hydro sẽ được giải phóng. Điều này sẽ dẫn đến sự phát triển của công nghệ sản xuất hydro tái sử dụng pin lithium-ion đã qua sử dụng và sẽ góp phần đẩy nhanh việc tái sử dụng và hiện thực hóa một xã hội hydro.

    Zalo
    Hotline