Sản xuất điện trong 50 năm tới sẽ tăng gấp đôi lượng hiện tại / Viện nghiên cứu năng lượng, phiên bản mới nhất của dự báo cung cầu thế giới

Sản xuất điện trong 50 năm tới sẽ tăng gấp đôi lượng hiện tại / Viện nghiên cứu năng lượng, phiên bản mới nhất của dự báo cung cầu thế giới

    Trong dự báo cung và cầu năng lượng đến năm 2050, Viện Kinh tế Năng lượng, Nhật Bản đã dự đoán rằng tổng lượng điện được tạo ra trên toàn thế giới sẽ xấp xỉ gấp đôi lượng hiện tại. Ngoài tăng trưởng kinh tế và tiến bộ trong điện khí hóa ở các nước đang phát triển, nhu cầu sản xuất hydro xanh sẽ tăng lên. Người ta dự đoán rằng sự gia tăng lượng điện được tạo ra bởi năng lượng tái tạo thay đổi sẽ đóng góp lớn. Seiya Endo thuộc Nhóm Phân tích Thống kê và Đo lường của Viện Năng lượng phân tích rằng “những nỗ lực ổn định cung và cầu thông qua việc lưu trữ điện, thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) và sản xuất điện chạy bằng hydro sẽ cực kỳ quan trọng” vào năm 2050.

    Zalo
    Hotline