Sách trắng về năng lượng và sách trắng về môi trường đầu tiên sau tuyên bố khử cacbon. Phiên bản 2021 có những điểm gì?

Sách trắng về năng lượng và sách trắng về môi trường đầu tiên sau tuyên bố khử cacbon. Phiên bản 2021 có những điểm gì?

  Sách trắng về năng lượng và sách trắng về môi trường đầu tiên sau tuyên bố khử cacbon. Phiên bản 2021 có những điểm gì?

  Vào tháng 6, các sách trắng của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và Bộ Môi trường lần lượt được Nội các phê duyệt. Sách Trắng về Năng lượng và Sách Trắng về Môi trường năm 2021 đầu tiên sau Tuyên bố Trung hòa Cácbon năm 2050. Trọng tâm chính là gì?

  Chủ đề là cân bằng giữa quá trình khử cacbon và tăng trưởng kinh tế
  Đẩy nhanh quá trình lồng ghép năng lượng tái tạo
  "Sách trắng về năng lượng" do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp phát hành là tập hợp các xu hướng, dữ liệu và biện pháp trong lĩnh vực năng lượng năm đó. Phiên bản thứ 18 năm 2021 đã được Nội các thông qua vào ngày 4 tháng 6.

  Chủ đề lần này là đặt ra mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, và tiêu điểm là làm thế nào để cân bằng tăng trưởng kinh tế trong khi kết hợp giảm 46% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030.

  Trong số này, việc đẩy nhanh việc đưa năng lượng tái tạo trở thành nguồn điện chính cũng được coi là một trong những biện pháp quan trọng. Vào năm 2022, hệ thống FIP * hỗ trợ thị trường năng lượng tái tạo cạnh tranh dự kiến ​​sẽ bắt đầu và người ta nói rằng nhiều cải thiện môi trường khác nhau sẽ được thực hiện để nâng cao thị trường.

  * Hệ thống FIP (Feed in Premium) là một hệ thống mới bán điện bằng cách thêm phí bảo hiểm (số tiền trợ cấp) vào giá thị trường.

  Sách trắng về môi trường cũng tập trung vào quá trình khử cacbon
  Thúc đẩy tài chính ESG để phổ biến
  Mặt khác, Bộ Môi trường đã công bố Sách trắng Môi trường cho năm thứ 3 của Reiwa vào ngày 8 tháng 6. Điều này được bắt đầu như một sách trắng về ô nhiễm vào năm 1969. Chủ đề của ấn bản năm nay là "Thiết kế lại nền kinh tế và xã hội hướng tới năm 2050 carbon trung tính".

  Kể từ khi nó trở thành báo cáo thường niên đầu tiên về môi trường sau Tuyên bố khử cacbon năm 2050, trọng tâm là tuyên truyền rộng rãi tới công chúng về quá trình chuyển đổi sang xã hội khử cacbon, nền kinh tế vòng tròn và xã hội phi tập trung. Trên hết, người ta nói rằng nó sẽ thúc đẩy tài chính ESG nhằm theo đuổi tác động đến môi trường, kinh tế và xã hội, và các SDG địa phương thông qua sự lan tỏa của tài chính khu vực.

  Zalo
  Hotline