Rà soát chi phí cận biên trong 6 lĩnh vực / Dễ thu hồi vốn đầu tư, thị trường tăng cực mạnh

Rà soát chi phí cận biên trong 6 lĩnh vực / Dễ thu hồi vốn đầu tư, thị trường tăng cực mạnh

    `Mua sắm nhiên liệu bổ sung'' được xem xét để cung cấp điện dư thừa cho JEPX

    Khái niệm về chi phí cận biên được phản ánh trong giá dự thầu 

     Với chi phí cận biên của các tiện ích điện chung trước đây đối với Sàn giao dịch điện lực Nhật Bản (JEPX), mỗi công ty đang xem xét khái niệm ``chi phí cận biên''. Giá hợp đồng dài hạn của nhiên liệu đã được mua và giá trung bình gia quyền của giá mua tại chỗ đã được sử dụng, nhưng tại sáu trong số chín khu vực ngoại trừ Okinawa, giá đã được thay đổi thành "giá có tính đến giá mua thêm nhiên liệu. " Junichi Ogasawara, giám đốc nghiên cứu tại Viện Kinh tế Năng lượng, Nhật Bản, chỉ ra rằng: "Nó tạo ra động lực cho việc bổ sung nhiên liệu, rất hữu ích cho việc mua sắm ổn định."

    Zalo
    Hotline