Quang xúc tác tổng hợp axit arylacetic thông qua sự phân cắt liên kết đôi C=C với carbon dioxide

Quang xúc tác tổng hợp axit arylacetic thông qua sự phân cắt liên kết đôi C=C với carbon dioxide

  Anken đại diện cho một trong những loại phân tử hữu cơ phong phú nhất, có sẵn với số lượng lớn từ dầu mỏ và tài nguyên tái tạo, với nhiều ứng dụng khác nhau trong hóa học nông nghiệp, dược phẩm và vật liệu hữu cơ. Thông thường, sự biến đổi của anken bằng cách phân tách cả liên kết σ và liên kết π củng cố một loạt các quy trình công nghiệp và cung cấp các phương pháp tái thiết khung hydrocarbon.

  Quang xúc tác tổng hợp axit aryl axetic thông qua sự phân tách liên kết đôi C=C bằng CO2

  Quá trình carboxyl hóa quang xúc tác của aryl anken với CO 2  thông qua sự phân cắt liên kết đôi C=C đã được phát triển. Quá trình này bao gồm chất trung gian aminomethyl-carboxylation, gốc benzylic và carbanion là chất trung gian chính, cung cấp nhiều loại axit aryl axetic với hiệu suất từ ​​trung bình đến tốt. Nguồn:  Tạp chí xúc tác Trung Quốc'

  Sự phân tách oxy hóa chắc chắn là loại phân cắt phổ biến nhất của liên kết anken C=C, cung cấp một lộ trình tổng hợp thực tế cho các hợp chất giàu oxy. Ngoài ra, phép biến đổi anken đại diện cho một phương pháp thay thế liên quan đến sự phân tách các liên kết C=C của anken và sự tái cấu trúc của chúng, dẫn đến sự phân phối lại thống kê các mảnh alkylidene trong điều kiện trung tính oxi hóa khử.

   oxy hóa C=C   và phản ứng trao đổi anken đã được nghiên cứu rộng rãi, thì sự phân tách liên kết C=C khử, có thể tạo cơ hội lớn cho các phản ứng với các điện di khác nhau tạo ra các hợp chất có giá trị với chức năng đa dạng, hiếm khi được nghiên cứu.

  Carbon dioxide (CO 2 ) là một chất tổng hợp C1 lý tưởng để tổng hợp nhiều loại hóa chất số lượng lớn và mịn vì tính phong phú, giá cả phải chăng, khả năng tiếp cận, tính chất không độc hại và khả năng tái chế của nó. Tuy nhiên, do tính ổn định nhiệt động và quán tính động học, CO 2  gặp khó khăn trong việc chuyển đổi hiệu quả và chọn lọc trong điều kiện ôn hòa. Vì vậy, việc sử dụng hiệu quả CO 2 trong điều kiện ôn hòa là một hướng nghiên cứu quan trọng và đầy thách thức  .

  Với sự tập trung ngày càng tăng vào tổng hợp xanh và các mối quan tâm về môi trường, quang hóa đã được thừa nhận là một kỹ thuật mạnh mẽ cho một loạt các biến đổi hữu cơ. Gần đây, con đường triệt để phân tách liên kết C=C đã thu hút được sự chú ý ngày càng tăng và tạo ra nhiều biến đổi bổ sung cho các quá trình ion truyền thống. Hơn nữa, đã có nhiều trường hợp được báo cáo về phản ứng kích hoạt quang xúc tác CO 2  .

  Lấy cảm hứng từ những công trình tuyệt vời này, với alkylamine bậc ba làm thuốc thử phân cắt để phân tách liên kết C=C có tính khử, một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Da-Gang Yu từ Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) dẫn đầu, cùng làm việc với Tiến sĩ Li-Li Liao từ Đại học Trùng Khánh (Trung Quốc), đã báo cáo phản ứng carboxyl hóa styren được xúc tác bằng photoredox trong ánh sáng nhìn thấy được với CO 2  thông qua sự phân cắt liên kết C=C có tính khử. Trong nghiên cứu này, họ sử dụng dicyclohexylmethylamine làm chất cho điện tử.

  Sự thành công của phản ứng này phụ thuộc vào hiệu quả của dicyclohexylmethylamine trong việc dập tắt chất xúc tác quang ở trạng thái kích thích, cũng như sự tham gia của nó vào phản ứng amino-alkyl-carboxyl hóa của olefin mà không ức chế đáng kể quá trình dập tắt quá trình khử của chất xúc tác quang ở trạng thái kích thích bởi amino- chất trung gian alkyl hóa.

  Một loạt các olefin aryl với nhiều chất thay thế khác nhau có thể trải qua quá trình carboxyl hóa bằng CO 2 , dẫn đến việc tạo ra một loạt các chất tương tự axit arylacetic với các nhóm chức đa dạng một cách hiệu quả và có chọn lọc.

  Phương pháp này có đặc điểm là điều kiện phản ứng nhẹ (áp suất 1 khí quyển, nhiệt độ phòng), dung nạp tốt các nhóm chức và có thể sử dụng để tổng hợp các dẫn xuất của thuốc. Ngoài ra, công trình này chứng minh rằng chất trung gian carboxyl hóa aminomethyl, gốc benzyl và anion benzyl carbon đều là những chất trung gian quan trọng trong phản ứng. Điều này được hỗ trợ bởi các nghiên cứu cơ học như thí nghiệm thay thế deuterium và tính toán DFT.

  Những phát hiện này được công bố trên  Tạp chí Xúc tác Trung Quốc .

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:  
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline