Quá trình tổng hợp điện phân liên tục mang lại hiệu suất cao nhất thế giới về "amoniac đã khử cacbon"

Quá trình tổng hợp điện phân liên tục mang lại hiệu suất cao nhất thế giới về "amoniac đã khử cacbon"

  Quá trình tổng hợp điện phân liên tục mang lại hiệu suất cao nhất thế giới về "amoniac đã khử cacbon"

  (出所:産総研)

  Thử nghiệm phản ứng điện tổng hợp amoniac
  (Nguồn: AIST)

  Vào ngày 4 tháng 7, Idemitsu Kosan, Đại học Tokyo, Trường Kỹ thuật Đại học Osaka và Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia đã công bố rằng họ đã đạt được hiệu suất cao nhất thế giới trong quá trình tổng hợp điện phân liên tục amoniac, tiến hành ở nhiệt độ phòng và áp suất từ ​​nitơ và nước có trong không khí thông báo rằng nó đã đạt được.

  Tổng hợp điện phân liên tục amoniac là công nghệ tổng hợp liên tục amoniac từ nitơ và nước bằng cách sử dụng chất xúc tác bằng cách đưa điện vào một tế bào điện phân bao gồm các điện cực dương và âm và một màng ngăn cách chúng. Bằng cách sử dụng điện có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió, có thể làm cho quá trình sản xuất amoniac không có carbon.

  Trong nghiên cứu và phát triển này, chúng tôi đã sử dụng chất xúc tác molypden do Giáo sư Hiroaki Nishibayashi thuộc Trường Kỹ thuật sau đại học của Đại học Tokyo phát triển. Sự phát triển của công nghệ tổng hợp điện phân phù hợp với chất xúc tác molypden đã cải thiện tốc độ sản xuất amoniac trên một đơn vị diện tích của điện cực dùng để điện tổng hợp lên khoảng 20 lần so với công nghệ thông thường.

  Phương pháp Haber-Bosch, bao gồm phản ứng hydro và nitơ dưới nhiệt độ và áp suất cao, đã được sử dụng làm công nghệ sản xuất amoniac trong hơn 100 năm. Kết quả của nghiên cứu này được cho là một công nghệ tiên tiến sẽ dẫn đến quy trình sản xuất amoniac không chứa carbon.

  Dự án này được thực hiện dưới dạng ủy thác với Idemitsu Kosan với tư cách là công ty quản lý trong dự án Quỹ Đổi mới Xanh (GI Fund) của Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới (NEDO). Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiến hành phát triển và nâng cao kết quả nghiên cứu với mục tiêu thiết lập công nghệ sản xuất hàng loạt có tính cạnh tranh về chi phí.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline