Quá trình khử cacbon và tăng cường ưu đãi thuế/Liên đoàn doanh nghiệp Trung Quốc yêu cầu chính phủ cải cách thuế

Quá trình khử cacbon và tăng cường ưu đãi thuế/Liên đoàn doanh nghiệp Trung Quốc yêu cầu chính phủ cải cách thuế

    Ngày 25, Liên đoàn Kinh tế Trung Quốc (chủ tịch: Shigeru Ashiya, Chủ tịch Công ty TNHH Điện lực Chugoku) đã công bố yêu cầu cải cách thuế tới chính phủ và các tổ chức khác. Ba nhu cầu chính là tăng cường khả năng cạnh tranh của các công ty, ngành công nghiệp khử cacbon và cải thiện sức sống của khu vực. Liên đoàn Doanh nghiệp Trung Quốc chỉ ra rằng hệ thống thuế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa mong muốn.

    Trong số các yêu cầu, liên quan đến việc tăng cường khả năng cạnh tranh của các công ty, cần phải cải thiện khả năng cạnh tranh của các ngành hiện có và thúc đẩy đổi mới mở. Ông kêu gọi mở rộng và cải thiện hệ thống thuế R&D nhằm tăng cường đầu tư vào R&D của các công ty. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào con người. Họ yêu cầu gia hạn và mở rộng hệ thống thuế nhằm khuyến khích tăng lương và phát triển hệ thống thuế khuyến khích "chấp nhận rủi ro".

    Zalo
    Hotline