Phường Chiyoda, Tokyo / Chiếu sáng cầu để truyền tải sự hấp dẫn, 21 cây cầu để tạo hình ảnh

Phường Chiyoda, Tokyo / Chiếu sáng cầu để truyền tải sự hấp dẫn, 21 cây cầu để tạo hình ảnh

  Phường Chiyoda của Tokyo sẽ thắp sáng những cây cầu mà họ quản lý để tăng cường sức hấp dẫn của các công trình dân dụng và tạo ra sự sống động dọc theo bờ sông. Có 21 ứng cử viên, trong đó có Cầu Shin-Yotsuyamitsuke (ảnh). Vào năm 2024, chúng tôi sẽ tạo dựng hình ảnh về việc triển khai hệ thống chiếu sáng thông qua khảo sát tại chỗ và nghiên cứu điển hình. Trong năm tài chính 2015, một kế hoạch kinh doanh đã được lập và thử nghiệm chiếu sáng đã được tiến hành. Chúng tôi sẽ đặt hàng công việc thiết kế xây dựng cơ sở trong năm tài chính 2016 và dự kiến ​​bắt đầu chiếu sáng từ năm tài chính 2027 trở đi.

  Các khu vực mục tiêu là ▽Cầu Shin-Yotsuya-mitsuke, ▽Cầu Nii-mitsuke, ▽Cầu Ushigome, ▽Cầu Ochanomizu, ▽Cầu Benkei, ▽Cầu Takebashi, ▽Cầu Koraku, ▽Cầu Koishikawa, ▽Cầu Mikaura, ▽Cầu Saemon, ▽ Cầu Nishiki, Cầu ▽Cầu Horidome, Cầu ▽Kushi, Cầu ▽Cầu Shinmisaki và Cầu ▽Cầu Tokiwa. 21 cây cầu: Cầu Shinkawa, Cầu Minamihoridome, Cầu Misaki, Cầu Takarada, Cầu Kanda Fureai và Cầu Aiai. Chúng có thể được sử dụng làm cầu sông hoặc cầu vượt.

  Vào ngày 5, một cuộc kêu gọi đề xuất đã được công bố để chọn nhà thầu cho ''công việc khảo sát chiếu sáng các cây cầu ở Phường Chiyoda.'' Tạo hình ảnh về dự án đã hoàn thành thông qua các nghiên cứu điển hình và khảo sát thực địa.

  Đơn đăng ký tham gia sẽ được tiếp nhận cho đến ngày 19 bằng cách đưa đến Phòng Hướng dẫn Cảnh quan, Phòng Quy hoạch Cảnh quan và Đô thị, Phòng Môi trường và Phát triển Đô thị. Hạn chót nộp đề xuất là ngày 21 tháng 3. Nhà thầu sẽ được chọn sau buổi xem xét thuyết trình được tổ chức trong cùng tháng.

  Thời gian thực hiện đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Nếu tình hình triển khai thuận lợi, công ty sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm lập và thiết kế các kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2025 trở đi. Số tiền hợp đồng tối đa cho năm tài chính 2014 là 15.378.000 yên (đã bao gồm thuế).

  Các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu thầu cạnh tranh ở Phường Chiyoda có thể tham gia đề xuất thông qua dịch vụ mua sắm điện tử. Cũng cần phải có hồ sơ thực hiện công việc thiết kế chiếu sáng do chính quyền địa phương đặt hàng.

  Zalo
  Hotline