[Phỏng vấn tin tức] Ông Shozo Nakatani, Đối tác, Giám đốc Điều hành Tư vấn PwC

[Phỏng vấn tin tức] Ông Shozo Nakatani, Đối tác, Giám đốc Điều hành Tư vấn PwC

    ◆ Thành lập tổ chức liên công ty mới / Đồng hành cùng lĩnh vực GX và phát triển kinh doanh Vào ngày 6, Tập đoàn PwC Nhật Bản đã thành lập tổ chức liên công ty mang tên ``Hỗ trợ phát triển kinh doanh GX'' tại PwC Consulting, tập hợp nguồn nhân lực liên quan đến chuyển đổi xanh (GX). Chúng tôi sẽ hỗ trợ phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan đến GX như hydro/amoniac và pin lưu trữ cố định. Chúng tôi đã hỏi Shozo Nakatani, giám đốc điều hành và đối tác của PwC Consulting, người sẽ lãnh đạo tổ chức mới, về mục tiêu của anh ấy.

    Ông Shozo Nakatani
     

    Zalo
    Hotline