[Phỏng vấn tin tức] Ông Philippe Knoll, CEO của Orano France

[Phỏng vấn tin tức] Ông Philippe Knoll, CEO của Orano France

    ◆Nhu cầu điện hạt nhân tăng cao/Nâng cao năng lực sản xuất nhiên liệu

    Ông Philip Knoll
     Orano của Pháp tham gia vào nhiều dự án nhiên liệu hạt nhân, từ đầu đến cuối. Philipp Knoll, Giám đốc điều hành của công ty, nhận ra rằng "chúng ta cần tăng năng lực sản xuất" để đáp ứng nhu cầu phát điện hạt nhân ngày càng tăng do cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Ông nhấn mạnh rằng năng lượng hạt nhân và chu trình nhiên liệu hạt nhân "sẽ góp phần to lớn vào việc giải quyết các vấn đề như biến đổi khí hậu" và giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2), "Các nước phát triển nên đi đầu trong việc nêu gương bằng cách sử dụng hiệu quả công nghệ hạt nhân. "Tôi phải đi," anh phàn nàn.

    Zalo
    Hotline