Philippines tổ chức đấu giá năng lượng tái tạo 2 GW vào tháng 6 năm 2022

Philippines tổ chức đấu giá năng lượng tái tạo 2 GW vào tháng 6 năm 2022

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Philippines tổ chức đấu giá năng lượng tái tạo 2 GW vào tháng 6 năm 2022


  Nhà máy năng lượng mặt trời tại Tarlac, Philippines. Nguồn: Blueleaf Energy.

  Bộ Năng lượng Phillippine trong tuần này đã đăng một mốc thời gian sửa đổi cho cuộc đấu giá năng lượng tái tạo 2 GW sắp tới, lên lịch cho quá trình đấu thầu cạnh tranh chậm nhất vào ngày 17 tháng 6 năm 2022.

  Chính quyền địa phương đã ban hành Điều khoản tham chiếu (TOR) và Thủ tục vòng đấu giá (ARP) cho vòng đấu giá đầu tiên vào ngày 6 tháng 5 và có kế hoạch mở đăng ký cho các nhà cung cấp đủ điều kiện vào ngày 21 tháng 5 cho đến ngày 24 tháng 5.

  Việc đăng tuyển các nhà thầu đủ tiêu chuẩn dự kiến ​​sẽ diễn ra vào hoặc trước ngày 31 tháng 5 năm 2022. Bộ năng lượng lưu ý rằng hội nghị trước đấu thầu, được lên lịch muộn nhất vào ngày 1 tháng 6 và tất cả các hoạt động tiếp theo sẽ chỉ được tiến hành khi phát hành Giá dự trữ đấu giá năng lượng xanh (GEAR) của Ủy ban điều tiết năng lượng (ERC) trước ngày 30 tháng 5.

  Thông báo về Giải thưởng dự kiến ​​sẽ được đăng vào hoặc trước ngày 24 tháng 6 năm 2022.

  Bảng dưới đây bao gồm thông tin về từng lô sẽ được cung cấp cho mỗi khu vực, như đã được công bố vào đầu năm nay.

  Loại Luzon (Lô 1) Visayas (Lô 2) Mindanao (Lô 3)
  Thủy điện 80 MW - 50 MW
  Sinh khối 60 MW 120 MW 50 MW
  Năng lượng mặt trời 900 MW 260 MW 100 MW
  Gió 360 MW 20 MW -
  Tổng 1.400 MW 400 MW 200 MW

  Zalo
  Hotline