Phiên họp thường kỳ của Quốc hội khai mạc/Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch trình 5 dự luật, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi chuyển quản lý quản lý nước dự luật mới

Phiên họp thường kỳ của Quốc hội khai mạc/Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch trình 5 dự luật, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi chuyển quản lý quản lý nước dự luật mới

  Phiên họp thường kỳ của Quốc hội khai mạc/Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch trình 5 dự luật, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi chuyển quản lý quản lý nước dự luật mới


  Bản phác thảo của dự luật mà chính phủ sẽ đệ trình lên phiên họp thường kỳ của Quốc hội, sẽ khai mạc vào ngày 23, đã được tiết lộ. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch có kế hoạch đệ trình tổng cộng năm dự luật, bao gồm dự luật sửa đổi Luật liên quan đến các biện pháp đặc biệt để phát triển đường bộ, v.v., sẽ kéo dài thời hạn thu phí đường cao tốc cho đến năm 2065. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ chuẩn bị một luật mới để chuyển giao quyền quản lý nước cho Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Môi trường. Dự luật dự kiến ​​sẽ được giới thiệu vào đầu tháng Ba. Tổng cộng có 60 dự luật sẽ được đệ trình trên toàn chính phủ.


  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch có các sửa đổi liên quan đến ngân sách đối với Đạo luật về các biện pháp đặc biệt để cải thiện đường bộ (dự kiến ​​sẽ đệ trình vào đầu tháng 2) và sửa đổi Đạo luật về khôi phục giao thông công cộng địa phương (Đạo luật khôi phục khu vực) (tương tự). Có ba hạng mục ngoài ngân sách: dự luật sửa đổi Luật Dịch vụ khí tượng và Luật phòng chống lũ lụt (cuối tháng 2), dự luật sửa đổi Luật liên quan đến các biện pháp đặc biệt cho những ngôi nhà trống (đầu tháng 3) và dự luật sửa đổi Giao thông vận tải hàng hải Luật (tương tự).


  Đạo luật Phục hồi Địa phương thiết lập một hệ thống cung cấp hỗ trợ tài chính cho các nỗ lực phát triển cơ sở của chính quyền địa phương nhằm xây dựng lại hệ thống giao thông trong khu vực. Đặc điểm chính của Đạo luật về các biện pháp đặc biệt liên quan đến nhà trống là thiết lập hệ thống khu vực khuyến mãi để quản lý và sử dụng hợp lý.


  Ban Thư ký Nội các sẽ đệ trình "Dự luật Xúc tiến GX" vào đầu tháng 2 để phát hành "Trái phiếu Chuyển đổi Kinh tế GX (tên tạm thời)" để đảm bảo nguồn tài chính đầu tư cho GX (Chuyển đổi Xanh) của chính phủ. Dự luật sửa đổi Đạo luật về các biện pháp đặc biệt để tái thiết và hồi sinh Fukushima dự kiến ​​sẽ được đệ trình vào đầu tháng đó. Tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố nhà máy điện hạt nhân trong trận động đất lớn ở phía đông Nhật Bản, dựa trên sự phê duyệt của kế hoạch, chúng tôi sẽ đóng vai trò là đại lý cho dự án cải tạo đất và khử nhiễm gánh nặng quốc gia.


  Ngoài ra, Bộ Tài chính dự kiến ​​sẽ trình một dự luật mới vào đầu tháng này quy định các biện pháp bảo đảm nguồn tài chính cho việc tăng cường mạnh mẽ năng lực quốc phòng.

  Zalo
  Hotline