Phiên bản công nghệ xếp hạng Grid Tech/Dynamic Line

Phiên bản công nghệ xếp hạng Grid Tech/Dynamic Line

    ◆ Sumitomo Electric thực sự đo nhiệt độ dây/Độ chính xác cao, linh hoạt khi lắp đặt Một nhà sản xuất dây điện sản xuất đường dây truyền tải điện trên không và quen thuộc với cấu trúc này đang thực hiện thách thức thương mại hóa công nghệ xếp hạng đường dây động (DLR) bằng nhiều phương pháp khác nhau. Sumitomo Electric Industries đã hoàn thành việc phát triển công nghệ cơ bản. Chúng tôi sẽ hợp tác với Mạng lưới điện lực Hokkaido để tiến tới thương mại hóa. Công ty con của Furukawa Electric Co., Ltd. đã ký kết thỏa thuận đại lý bán hàng với công ty DLR lớn của Bỉ Ampersimon. Hãy chào hàng với các công ty truyền tải và phân phối điện trong nước.

    Cấu hình cơ bản hệ thống DLR của Sumitomo Electric
     

    Zalo
    Hotline