Phát thải khí nhà kính đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2022, sản xuất điện năng lượng tái tạo tăng 4,2%

Phát thải khí nhà kính đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2022, sản xuất điện năng lượng tái tạo tăng 4,2%

  Bộ Môi trường ngày 12/4 công bố lượng phát thải và hấp thụ khí nhà kính (GHG) của Nhật Bản trong năm tài chính 2022 sẽ là 1,085 tỷ tấn, giảm 2,3% (khoảng 25,1 triệu tấn) so với năm tài chính 2021 và 22,9 triệu tấn so với năm tài chính. 2013. % giảm (khoảng 322,1 triệu tấn). Nó được cho là đã đạt mức thấp nhất mọi thời đại và tiếp tục đi đúng hướng (xu hướng giảm dần về mức 0 vào năm 2050).

  (Nguồn: Bộ Môi trường)

  Xu hướng phát điện theo loại nguồn điện
  (Nguồn: Bộ Môi trường)

  Trong đó lượng phát thải CO2 xấp xỉ 1,037 tỷ tấn, chiếm 91,3% tổng lượng khí nhà kính. Xem xét những thay đổi về lượng phát thải CO2 theo ngành từ năm tài chính 2021, ngành công nghiệp sẽ giảm 5,3% (khoảng 19,7 triệu tấn), ngành vận tải sẽ tăng khoảng 3,9% (khoảng 7,2 triệu tấn), ngành kinh doanh và các lĩnh vực khác sẽ giảm tăng 4,2% (khoảng 7,2 triệu tấn), khu vực hộ gia đình giảm 1,4% (khoảng 2,2 triệu tấn). Sự phục hồi kinh tế sau đại dịch coronavirus đã dẫn đến sự gia tăng khối lượng vận tải, dẫn đến tăng lượng khí thải từ ngành vận tải. Mặt khác, phân tích cho thấy lượng khí thải đã giảm trong các lĩnh vực công nghiệp, kinh doanh và các lĩnh vực khác cũng như khu vực hộ gia đình do tác động của các nỗ lực tiết kiệm điện và bảo tồn năng lượng.

  (Nguồn: Bộ Môi trường)

  Xu hướng phát điện theo loại nguồn điện
  (Nguồn: Bộ Môi trường)

   Ngoài ra, theo xu hướng về cơ cấu nguồn điện trong thống kê năng lượng toàn diện, tỷ trọng năng lượng tái tạo (bao gồm cả thủy điện) trong cơ cấu nguồn điện trong năm tài chính 2022 sẽ là 21,7%, tăng 1,3 điểm so với năm tài chính 2021. Điện hạt nhân là 5,5%, giảm 1,3 điểm so với năm trước, trong khi nhiệt điện (không bao gồm sinh khối) không đổi ở mức 72,8%. Ngoài ra, lượng điện được tạo ra trong năm tài chính 2022 là 1,0106 nghìn tỷ kWh, giảm 2,2% so với năm tài chính 2021. Tỷ lệ sản xuất điện không hóa thạch không thay đổi ở mức 27,2%, sản lượng điện năng lượng tái tạo chiếm 218,9 tỷ kWh, tăng 4,2%.

   Xét theo loại hình sản xuất điện không hóa thạch, điện mặt trời tăng 7,6% lên 92,6 tỷ kWh, thủy điện giảm 2,1% xuống 76,8 tỷ kWh, điện sinh khối tăng 12,0% lên 37,2 tỷ kWh và điện gió giảm 1,3% xuống 9,3 tỷ kWh. kWh, địa nhiệt giảm 0,9% xuống 3 tỷ kWh, điện hạt nhân giảm 20,8% xuống 56,1 tỷ kWh, năng lượng mặt trời và sinh khối tăng. Mặt khác, đơn vị nguồn phát thải CO2 (lượng khí thải CO2 trên mỗi kWh) lại xấu đi, tăng nhẹ từ 0,435kgCO2/kWh trong năm tài chính 2021 lên 0,437kgCO2/kWh. Điều này dường như là do sự suy giảm năng lượng hạt nhân.

   Tại Viện Nghiên cứu Nhật Bản, lượng khí thải CO2 giảm trong năm tài chính 2022 là do sản lượng ngành thép sụt giảm, vốn chiếm 40% lượng khí thải trong ngành công nghiệp, các biện pháp tiết kiệm năng lượng mạnh mẽ hơn để ứng phó với giá năng lượng tăng vọt, mùa đông ấm áp và ảnh hưởng của đại dịch coronavirus. Ông chỉ ra rằng nền kinh tế tiếp tục trì trệ và việc sử dụng ô tô chỉ bằng khoảng 90% so với mức trước khi có virus corona. Xem xét tình huống này, phân tích của chúng tôi cho thấy rằng những nỗ lực hướng tới quá trình khử cacbon không thể nói là đang tiến triển suôn sẻ.

   Từ năm tài chính 2023 trở đi, quá trình bình thường hóa kinh tế sẽ tiến triển hơn nữa sau đại dịch vi-rút corona và giá năng lượng tăng vọt sẽ dừng lại, khiến lượng khí thải CO2 có khả năng sẽ tăng lên. Để tiếp tục giảm lượng khí thải nhằm đạt được mục tiêu, chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ phát triển công nghệ trong các lĩnh vực như pin lưu trữ và năng lượng tái tạo thế hệ tiếp theo, cũng như tăng cường lắp đặt pin lưu trữ và phát điện mặt trời dân dụng, và thúc đẩy các thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng.・Cần tăng cường các biện pháp giúp giảm phát thải ngắn hạn, chẳng hạn như các biện pháp hỗ trợ phổ biến nhà ở và xe điện (EV).

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline