Phát hành trái phiếu ESG trong nước vượt 3 nghìn tỷ yên trong nửa đầu năm 2023, cao gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái

Phát hành trái phiếu ESG trong nước vượt 3 nghìn tỷ yên trong nửa đầu năm 2023, cao gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái

    ◆Tiếp tục xu hướng mở rộng, đợt phát hành trái phiếu ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị doanh nghiệp) trong nước đã vượt quá 3 nghìn tỷ yên trong nửa đầu năm tài chính 2023 (tháng 4 đến tháng 9). Thị trường trái phiếu ESG trong nước tiếp tục mở rộng, tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù doanh số bán trái phiếu chuyển tiếp chậm chạp so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn ở mức 100 tỷ yên. Chugoku Electric Power đã trở thành công ty điện lực tổng hợp đầu tiên phát hành trái phiếu liên kết chuyển tiếp.

    Theo dữ liệu do Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities tổng hợp, số lượng trái phiếu ESG trong nước tích lũy được phát hành trong nửa đầu năm tài chính 2013 là 3,1805 nghìn tỷ yên. Số lượng phát hành hàng tháng đã liên tục vượt quá cùng kỳ năm trước kể từ tháng Năm.

    Zalo
    Hotline