Pacific Group và afterFIT ký kết hợp tác phát triển dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Pacific Group và afterFIT ký kết hợp tác phát triển dự án điện mặt trời tại Việt Nam

  Tháng 2 năm 2020, Pacific Group và afterFIT Nhật Bản đã ký kết hợp đồng hợp tác phát triển các dự án điện mặt trời thế hệ mới tại Việt Nam

  Theo nội dung hợp đồng hợp tác, Pacific Group sẽ lập danh mục dự án điện mặt trời áp mái, mặt trời cánh đồng (mặt đất và nổi) bao gồm dự án chưa phát triển và dự án đã hoàn thành. afterFIT sẽ cử kỹ sư chuyên môn để đánh giá từng dự án và hoạch định phương thức hợp tác đầu tư phù hợp

  afterFIT là doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời tại Nhật Bản với hơn 150 nhà máy điện mặt trời trải dài khắp Nhật Bản. Tập đoàn hiện đã có văn phòng tại Hà Nội nhằm tuyển dụng và đao tạo nhan sự tay nghề cao để bố trí làm việc cho các dự án của Tập đoàn tại Nhật Bản

   

  Thông tin về afterFIT tại:

  https://afterfit.co.jp/

  http://vlr.vn/doanh-nghiep/afterfit-toi-da-hoa-gia-tri-su-dung-nang-luong-tai-tao-5592.vlr

   

  Zalo
  Hotline