Pacific Group tham gia thuyết trình và điều phối tại Hội thảo “Sáng kiến quản lý tài nguyên nước và đất ngập nước hợp tác ASEAN-Hàn Quốc”

Pacific Group tham gia thuyết trình và điều phối tại Hội thảo “Sáng kiến quản lý tài nguyên nước và đất ngập nước hợp tác ASEAN-Hàn Quốc”

  Pacific Group tham gia thuyết trình và điều phối tại Hội thảo “Sáng kiến quản lý tài nguyên nước và đất ngập nước hợp tác ASEAN-Hàn Quốc”

  Đại diện Pacific Group đã đóng góp tài trợ hội thảo với mức tài trợ là 500,000 (năm trăm ngàn) đồng.

  Hội thảo “Sáng kiến quản lý tài nguyên nước và đất ngập nước hợp tác ASEAN-Hàn Quốc” dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 tại Hà Nội, Việt Nam:
  Danh sách thuyết trình hội thảo
  1. Tổng quan về các dự án biến đổi khí hậu
  • RSK: Đa dạng sinh học và tài nguyên nước
  • Lamor: Kỹ thuật quản lý đất
  2. Công nghệ giảm lượng carbon
  • Pacific Group: Công nghệ hydro và năng lượng tái tạo
  • Tập đoàn APE: Đổi mới năng lượng mặt trời và năng lượng gió
  3. Công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon
  • SCODE: Thu hồi carbon dựa trên đa dạng sinh học
  • VAST (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam): Sinh thái biển và vi tảo
  • VASI (Tổng cục Biển và Đảo Việt Nam): Quản lý môi trường biển
  • BJC: Quản lý chất lượng đất và nước sinh học
  4. Công nghệ phân tích và dự báo dữ liệu khí hậu
  • CWCA: GIS môi trường biển và đất ngập nước
  • TDTU (Đại học Tôn Đức Thắng): Sử dụng dữ liệu lớn và AI để dự báo khí hậu

  Zalo
  Hotline