Pacific Group tham dự Diễn đàn 'Hậu Giang Mở Mang Đô Thị' của Tỉnh Hậu Giang tháng 5 năm 2020

Pacific Group tham dự Diễn đàn 'Hậu Giang Mở Mang Đô Thị' của Tỉnh Hậu Giang tháng 5 năm 2020

  Ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại Thành phố Vị Thanh, Đại diện Pacific Group gồm ông Lê Ngọc Ánh Minh, chủ tịch điều hành, bà Trương Thị Diễm Phước, giám đốc công ty thành viên VCAC, ông Bùi Văn Phi, giám đốc công ty thành viên Pacific Capital Partners đã tham dự Diễn đàn kinh tế 'Hậu Giang Mở Mang Đô Thị' do UBND tỉnh Hậu Giang phối hợp với Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn tổ chức

  Ông Lê Ngọc Ánh Minh đại diện Pacific Group đã có phiên chia sẻ sáng kiến thu hút đầu tư nước ngoài vào Tỉnh Hậu Giang một cách thực chất. Ông cũng đề cập khả năng tìm hiểu đầu tư một khu đô thị sử dụng năng lượng mặt trời và lọc nước từ không khí theo mô hình mà Pacific Group đang trình xin Tỉnh Bến Tre

  Xem toàn bộ hội thảo trực tuyến tại link

  https://www.thesaigontimes.vn/td/303752/tuong-thuat-truc-tuyen-hoi-thao-hau-giang-mo-mang-do-thi.html 

  Zalo
  Hotline