Pacific Group nhận Biên bản Đồng ý cho phép triển khai thủ tục đầu tư chuỗi dự án cụm công nghiệp, khu nghỉ dưỡng sinh thái và khu đô thị tại Ba Tri, Bến Tre

Pacific Group nhận Biên bản Đồng ý cho phép triển khai thủ tục đầu tư chuỗi dự án cụm công nghiệp, khu nghỉ dưỡng sinh thái và khu đô thị tại Ba Tri, Bến Tre

  Ngày 13 tháng 4 năm 2021, Pacific Group đã nhận được Biên Bản Họp với UBND Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre ngày 9 tháng 4 năm 2021 về việc đầu tư chuỗi dự án cụm công nghiệp, khu nghỉ dưỡng sinh thái thông minh và khu đô thị 

  Theo nội dung kết luận của Biên Bản, Chủ tịch UBND Huyện đồng ý cho Pacific Group triển khai các thủ tục đầu tư 4 dự án. Riêng 1 dự án cụm công nghiệp thì phải chờ UBND Tỉnh ra quyết định thu hồi

  Trên căn cứ này, Pacific Group và các nhà đầu tư quốc tế sẽ tiến hành công tác khảo sát, đo đạc, tính toán khả thi và hoàn thiện pháp lý, rót vốn cho từng dự án

  map-bến-tre - Tài chính MK-Finance

  Zalo
  Hotline