Pacific Group khảo sát dự án điện mặt trời áp mái thứ 2 tại miền Bắc

Pacific Group khảo sát dự án điện mặt trời áp mái thứ 2 tại miền Bắc

    Ngày 16 tháng 1 năm 2021, ông Nguyễn Văn Điệp, phó tổng giám đốc cùng đối tác EPC là Sharp NSN Energy Solutin Co Ltd đã đi khảo sát dự án điện mặt trời áp mái thứ nhì tại Thái Nguyên. Dự án có quy mô mái đủ lắp đặt 3MW, là dự án thứ nhì sau dự án GREEN ROOF BAC NINH có công suất 5MW sẽ khởi công trước tết Nguyên Đán 2021. Sản lượng điện phát ra sẽ được nhà máy bao tiêu thụ toàn bộ

    Zalo
    Hotline