Pacific Group hợp tác với East Asia Network về nghiên cứu đầu tư và phát triển dự án công nghệ Hàn Quốc

Pacific Group hợp tác với East Asia Network về nghiên cứu đầu tư và phát triển dự án công nghệ Hàn Quốc

  Pacific Group hợp tác với East Asia Network về nghiên cứu đầu tư và phát triển dự án công nghệ Hàn Quốc

  Ngày 6 tháng 8 năm 2022 tới đây tại Hà Nội, Pacific Group và East Asia Network có trụ sở tại tỉnh Gyeonggi-do Hàn Quốc sẽ ký kết Biên bản Ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu đầu tư và phát triển dự án gồm:

  1. Nông trại thông minh toàn cầu
  2. Phát triển số hóa nông nghiệp
  3. Phát triển nông nghiệp giống và thức ăn chăn nuôi
  4. Phát triển giải pháp môi trường carbon rong biển
  5. Kinh doanh (Thực phẩm và Nông sản)

  Theo Thỏa thuận dự kiến ký kết nêu trên, Công ty TNHH Pacific Group và East Asia Network sẽ cử một cán bộ phụ trách liên hệ và điều phối các công việc sau khi ký Biên bản ghi nhớ. Cả hai bên tiến hành một lịch trình công việc cho từng dự án và thực hiện từng dự án theo đúng tiến độ thời gian đó.


  Pacific Group sẽ thực hiện các công việc chuẩn bị tại địa phương Việt Nam dựa trên yêu cầu của Eas Asia Network để thiết lập từng dự án. East Asia Network sẽ thu xếp nguồn vốn và công nghệ chính để phát triển từng dự án.

  Quý đối tác tìm hiểu thông tin vui lòng liên hệ ông Đỗ Nhất Linh, số điện thoại 0776567567, email: nhatlinh.vnm99@gmail.com 

  Zalo
  Hotline