Đối tác KCN Cảng biển của chúng tôi tìm hãng tàu, công ty logistics và khách hàng xuất nhập khẩu

Đối tác KCN Cảng biển của chúng tôi tìm hãng tàu, công ty logistics và khách hàng xuất nhập khẩu

  Đối tác Khu công nghiệp và Cảng biển của chúng tôi tại Đồng Nai, cạnh Cảng Cái Mép Thị Vải, tìm kiếm đối tác, khách hàng như các hãng tàu, logistics và đặc biệt là khách hàng xuất nhập khẩu.

  Vui lòng liên hệ 888@pcgroup.vn

  Thông tin của Cảng có tại https://logistics.gov.vn/dich-vu-logistics/cang-bien/khai-thac-tiem-nang-tu-cang-bien-lon-nhat-dong-nai#:~:text=C%E1%BA%A3ng%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20An%20%2D%20c%E1%BA%A3ng%20bi%E1%BB%83n,v%E1%BB%81%20c%E1%BA%A3ng%20bi%E1%BB%83n%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Nai 

  No alt text provided for this image

  Zalo
  Hotline