Osaka Gas ký thỏa thuận về danh mục đầu tư năng lượng mặt trời ở Nhật Bản

Osaka Gas ký thỏa thuận về danh mục đầu tư năng lượng mặt trời ở Nhật Bản

  Osaka Gas ký thỏa thuận về danh mục đầu tư năng lượng mặt trời ở Nhật Bản

  Công ty Nhật Bản Osaka Gas Co Ltd đã công bố đầu tư vào danh mục đầu tư năng lượng mặt trời 23MW tại Nhật Bản.

  Công ty đã chung tay cho một dự án được phát triển bởi Sky Solar Japan KK. Danh mục đầu tư sẽ được đặt trên khắp Nhật Bản.

  Có thông tin cho rằng sự phát triển mới nhất được theo sau bởi một thỏa thuận được ký kết bởi bộ đôi vào năm 2021.

  Theo thỏa thuận, bộ đôi đã đồng ý về việc "cùng phát triển và sở hữu chủ yếu các nhà máy điện mặt trời quy mô vừa và nhỏ."

  Theo công ty, danh mục đầu tư sẽ được "sở hữu và điều hành bởi một công ty có mục đích đặc biệt."

  Có thông tin cho rằng công ty này sẽ có 51% cổ phần của Sky Solar Japan KK và 49% còn lại của Osaka Gas.

  Trong khi đó, Osaka Gas sẽ "mua tất cả lượng điện được tạo ra, nhằm mở rộng nguồn cung cấp năng lượng tái tạo cho khách hàng", một báo cáo cho biết.

  Zalo
  Hotline