Ông Mizuhiro Tsuzuki, Chủ tịch ENERIS

Ông Mizuhiro Tsuzuki, Chủ tịch ENERIS

    Quản lý rủi ro cải thiện tình hình kinh doanh/đa dạng hóa hoạt động mua sắm cung cấp điện thành công Tình hình kinh doanh của Enaris (Chiyoda-ku, Tokyo), một công ty con của KDDI, đang dần được cải thiện. Chủ tịch Mikihiro Tsuzuki nói rằng công ty đã "tăng cường quản lý rủi ro", bao gồm cả việc sử dụng hợp đồng điện tương lai và nhấn mạnh rằng hoạt động quản lý hiện tại đang "diễn ra tốt đẹp". Về kiến ​​thức liên quan đến VPP (nhà máy điện ảo), ông rất tự tin rằng “công ty của chúng tôi là tốt nhất”, nhưng ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác để mở rộng hệ thống VPP.

    Ông Michihiro Tsuzuki
     

    Zalo
    Hotline