Ông Kikuchi và ông Kudo được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành mới của Tohoku NW / Ông Shimoida được bổ nhiệm làm kiểm toán viên

Ông Kikuchi và ông Kudo được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành mới của Tohoku NW / Ông Shimoida được bổ nhiệm làm kiểm toán viên

    Vào ngày 31, Mạng lưới Điện lực Tohoku đã quyết định thay đổi nhân sự điều hành, với Giám đốc điều hành Zenichi Kikuchi, Giám đốc điều hành kiêm Giám đốc chi nhánh Aomori, và Hideaki Kudo, Giám đốc điều hành Điện lực Tohoku và Giám đốc chi nhánh Miyagi, sẽ nhậm chức kể từ ngày 1 tháng 4. Phó Chủ tịch Yasuhisa Toda và Giám đốc điều hành Satoshi Omori sẽ nghỉ hưu. Người ta cũng đã quyết định rằng Hideki Shimoida, Giám đốc điều hành và Giám đốc kiểm toán đặc biệt của Tohoku Electric Power, sẽ được bổ nhiệm làm Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát sau cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông vào tháng 6.

    Ông Zenichi Kikuchi Ông Hideaki Kudo

     

    Zalo
    Hotline